Tb uuringud

Erinevate aastate välisõhu temperatuuri mõju kompenseerimine. Registreeritakse kõik tuberkuloosi haigusjuhtud Tuberkuloosiregistris ja jälgitakse nende haiguskulgu kuni paranemiseni.

tb uuringud

Tuberkuloositõrje raames: Tagatakse kõikidele ambulatoorsel ravil viibivatele tuberkuloosihaigetele otseselt kontrollitav ravi.

Lisaks on opioidsõltuvusega tuberkuloosihaigetel võimalus saada samaaegselt opioidsõltuvuse asendusravi. Alates Toimub Sotsiaalministeeriumi poolt tuberkuloosi raviks vajalike ravimite hankimine ja jaotamine. Toimub mükobakterioloogia labori referenttegevus SA Tartu Ülikooli Kliinikum mükobakterioloogia labori baasil. Toimuvad regulaarsed tuberkuloosialased koolitused meditsiinitöötajatele.

tb uuringud

Registreeritakse kõik tuberkuloosi haigusjuhtud Tuberkuloosiregistris ja jälgitakse nende haiguskulgu kuni paranemiseni. Lisainfo Tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepp, telpiret. Arstile pöördumiseks ei ole vaja perearsti saatekirja.

tb uuringud

Uuringud tuberkuloosi suhtes on tasuta ja seda ka ravikindlustust mitteomavatele inimestele. Tuberkuloosi ning tuberkuloosi ennetuse ja -ravi kohta saad pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.

tb uuringud

Tegevused Tuberkuloositõrje raames toimuvad Eestis järgnevad tegevused: Ambulatoorsel ravil viibivate tuberkuloosihaigete otses Seda iseloomustab eelpool toodud valemis suurus C. Kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimise põhiosa moodustab sooja tarbevee valmistamiseks kulutatud soojus. Kraadpäevadest sõltumatu soojustarbe hulka kuuluvad ka sooja tarbevee torustiku soojuskaod, käterätikuivatitega hoonesse antud soojus, samuti võib siia hulka lugeda ka mitteköetavates ruumides näit kütmata pööningutel paiknevate küttetorustike soojuskaod.

Tasakaalutemperatuurid Siseõhu temperatuur hoones kujuneb kütte- ja vabasoojuse tulemusel.

tb uuringud

Viimase allikateks on inimesed, elektriseadmed, elektrivalgustus, päikese-kiirgus. Piltlikult öeldes küttega kaetakse soojuskaod välisõhu temperatuurist kuni tasakaalutemperatuurini tB.

Avatud uste päeva bakalaureuseõppe infotund 2019