Suuremate liigeste seadmete tootlemine,

Enne keele eemaldamist peab loputama sõõrmed ja neelu, seejärel eemaldatakse keel, vigastamata keele neelupoolset osa külgedel olevaid kidasid. Värske liha peab olema käideldud tunnustatud ettevõttes ja tunnistatud veterinaarkontrollil toidukõlblikuks. Enesekontrolli plaani koostajatel ja kooskõlastajal tuleb arvestada ettevõtte suurusjärku ja tootmise iseloomu. Söömine ja suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades.

Selleks ajaks, kui sessioon on arvutatud kuni 60 minutit. Terve kursuse läbimiseks on ette nähtud 10—15 seanssi. Neid protseduure saab teha ambulatoorselt ja neid saab iseseisvalt teha kodus, kasutades kaasaskantavaid ravimeid. Saate neid isiklikuks kasutamiseks osta erineva konfiguratsiooniga meditsiiniseadmete spetsialiseeritud kauplustes. Valus kohale, mille lained mõjutavad põletikulisi piirkondi, rakendatakse magnetit, luues neisse kergeid elektrilahendusi, suurendades seeläbi biokatalüsaatorite efektiivsust.

See viib parema ainevahetuse ja liigese liikuvuse taastamiseni.

Seotud tooted

Põlvemagnetoteraapia viiakse läbi samamoodi nagu teiste kehaosade puhul. Põlveliiget peetakse nende protseduuride jaoks kõige mugavamaks kohaks. Arstid soovitavad manipuleerimise ajal kinni pidada mitmest reeglist: Protseduurid tuleks läbi viia samal ajal ja samal ajal. Enne magnetravi kasutamist peaksite välistama kofeiini ja alkoholi kasutamise. Söö kindlasti. Rõhu erinevuse ja kõrgendatud temperatuuride korral lükake protseduuri edasi, kuni seisund normaliseerub.

Põlveliigese taastamiseks kasutatakse magnetoteraapiat madala sagedusega impulssidega. Alustatakse magnetite kasutamist sagedusega Hz. Protseduurid on ette nähtud iga päev, kuni valulikud aistingud hakkavad vaibuma. Põlveliigese artriidi raviks kasutatakse neodüümmagnetil põhinevaid põlvepatju, ravida saab ka kanna kannuseid.

Osakonnas teostatakse laboratoorsed uuringud, EKG ja vajadusel ka röntgenülesvõte. Peale uuringutulemuste kättesaamist otsustab anestesioloog, millist anesteesiat on soovitav kasutada — kas üldnarkoosi või spinaalanesteesiat.

Osta kodus liigeste raviks magnetilisi seadmeid

Arvestatakse ka patsiendi enda soovi. Patsiendid, kes ei põe kroonilisi haigusi ega tarvita igapäevaselt ravimeid, peavad kuni 10 päeva enne kindlaksmääratud operatsioonipäeva tegema laboratoorsed analüüsid ja EKG uuringu.

Saatekirjad uuringuteks antakse polikliiniku haava- kabinetis või perearsti poolt. Perearsti saatekirjaga teostatud uuringute vastused tuleb patsiendil endal operatsioonile tulles kaasa võtta. Haiglasse suuremate liigeste seadmete tootlemine operatsiooni päeva hommikul kell 8.

Juriidilist isikut esindab tema juhatus või seda asendav organ; 1. Liha peenestamiseks hakklihaks võib kasutada erineva konstruktsiooniga seadmeid; 1. Farmis peetud ulukiks ei loeta suletud alas, metsulukitega sarnastes vabades tingimustes elavaid ulukeid; 1. Lõplikul tükeldamisel või lõikamisel poolrümbad väikeste loomade rümbad tükeldatakse enam kui kolmeks osaks või liha konditustatakse ja siiritakse vabastatakse soontest, kõõlustest, sidekoest ; 1.

Searümpadel, mida kasutatakse samas ettevõttes lihatoodete valmistamise toormena, võib pead jätta eemaldamata tingimusel, et pead oleksid töödeldud, sealhulgas kõrvad, silmad ja tonsillid eemaldatud; 1. Veterinaarinspektoril peab olema veterinaararsti kvalifikatsioon; 1. Käitleja peab igas tootmisetapis planeeritud tegevustega kontrollima hügieeninõuete täitmisel kõigi vajalike meetmete kasutusele võtmist värske liha käitlemise ohutusnõuete tagamiseks.

suuremate liigeste seadmete tootlemine salvi valu liigeste valu

Selle läbiviimise üheks vormiks on ettevõtte enesekontroll. Väikeettevõtte enesekontrolli nõuded on antud käesoleva eeskirja Värske liha ohutuse tagamiseks tuleb kontrollimisega katta kogu tootmistegevus, kõik töövahendid, aparaadid, seadmed, instrumendid, tüki- ja hakkliha valmistamiseks kasutatav tooraine.

Ettevõttel tuleb läbi viia regulaarset tootmishügieeni kontrolli, sealhulgas võtta proove mikrobioloogilisteks uuringuteks. Kontrollimiste tulemused peavad olema kirjalikult registreeritud. Enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes moodustatakse enesekontrollimeeskond, koostatakse enesekontrolli plaan, mille kinnitab käitleja ja kooskõlastab veterinaarinspektor. Plaanis näidatakse laboratoorium idkus toimub proovide uurimine.

Enesekontrolli plaani koostajatel ja kooskõlastajal tuleb arvestada ettevõtte suurusjärku ja tootmise iseloomu.

suuremate liigeste seadmete tootlemine haiget kannab ule kand ravi

Enesekontrolli süsteem on muutuv, selle üksikosad muutuvad ettevõtte tegevuse muutumisega. Plaani muudatused kooskõlastatakse veterinaarinspektoriga.

Ettevõttes tehtav enesekontroll peab põhinema: 2. Ettevõtte enesekontrolli plaan peab sisaldama järgmisi andmeid ettevõtte tegevuse kohta ja meetmeid tehnoloogilise protsessi kontrollimiseks: 2. Üksikute tööoperatsioonide kohta antakse tegevuse lühikirjeldus. Antakse kasutatava tooraine, valmistoodangu, kasutatavate pakkimismaterjalide ja pakendite lühikirjeldused.

Kasutusala

Käitlemisruumide plaanidel näidatakse tooraine, toote, jäätmete, töötajate liikumisteed; 2. Iga lihapartiid tuleb vastuvõtmisel vähemalt organoleptiliselt hinnata. Ettevõttesse saabuva liha kohta peetavas žurnaalis märgitakse iga partii vastuvõtmisel kuupäev, lihaliik ja töötlemisviis, liha päritolu ja kaasasoleva veterinaartõendi number, liha saatja, liha termiline seisund vastuvõtmisel ja saatedokumendis, liha täiendav töötlemine vastuvõtmisel puhastamine, täiendav jahutamine vm ja kontrollimisel toidukõlbmatuks tunnistatud liha kogus.

Sea- või hobuseliha partiide puhul on nõutav tõend trihhinelloosi uuringu kohta; 2.

suuremate liigeste seadmete tootlemine glukoosamiini chondroitiin parim tootja

Kriitilistes punktides järelevalve eest vastutavate isikute määramine; 2. Enesekontrollil saadud tulemused, sealhulgas laboratoorsete analüüside tulemused dokumenteeritakse iga planeeritud tegevuse kohta ja esitatakse veterinaarinspektorile viimase nõudmisel. Enesekontrolli plaani täitmise eest kannavad vastutust töötajad, kes on kindlaks määratud enesekontrolli plaanis. Tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõtte ja külmhoone hooned, ruumid, nende planeering ja sisseseade peavad vastama oma asendi, konstruktsiooni, ruumide ja seadmete osas käesoleva osa nõuetele.

Ettevõtte hoonekompleksi kohta, olenemata tema tegevusest ja asukohast, peab olema koostatud projektdokumentatsioon, mis koosneb koos kirjeldusega vähemalt: 3. Ettevõtte asend: 3. Uue ettevõtte planeerimisel tuleb arvestada kehtivaid keskkonnanõudeid ettevõtte asukoha kauguse määramisel elamutest ja toiduaine käitlemisele ohtlikest objektidest; 3.

Pääs suuremate liigeste seadmete tootlemine territooriumile ja tootmishoonetesse on lubatud ainult ettevõtte töötajatele ja järelevalveametnikele; 3. Lõpliku otsuse langetab veterinaarinspektor ettevõtte tunnustamisel. Ettevõttes peavad olema ette nähtud piisavalt avarad käitlemisruumid loomade tapmiseks ja liha töötlemiseks, jahutamiseks, hoidmiseks, lõikamiseks, pakkimiseks, samuti koridorid ja teised pinnad loomade liikumiseks, liha vedamiseks ja vastuvõtmiseks; ruumid lisaainete, pakkimismaterjalide ettevalmistamiseks ja hoidmiseks, olmeruumid, tootmise teenindusruumid.

Käitlemisruumides peab olema võimalik takistusteta teostada tehnoloogilisi operatsioone ning täita hügieeni- ja tööohutusnõudeid.

  • Protseduur viiakse läbi üldnarkoosis või kasutatakse spinaalanesteesiat, mis tuimestab kogu alakeha.
  • Folk meetodid sormede liigeste raviks
  • Sapi liigeste haigustest
  • Värske liha hügieeninõuete eeskirja kehtestamine – Riigi Teataja
  • Osta kodus liigeste raviks magnetilisi seadmeid

Hooned ja ruumid tuleb projekteerida nii, et kasutatav tooraine ja tootmises tekkinud jäätmed ning toidukõlbmatuks tunnistatud liha ei saasta valmistoodangut. Tapamajas peab olema töötlemisprotsesside järjestus korraldatud mustalt poolelt puhta poole suunas; ettevõttes värske liha käitlemisel ei tohi tooraine ja valmistoote kulgemisteed ristuda.

Käitlemisruumides ning ruumides, läbi mille toimetatakse liha, peavad olema täidetud vähemalt alljärgnevad nõuded: 3. Ruumides, kus temperatuur on 0 °C või alla selle, samuti koridorides ja teistes vaheruumides ei pea olema kaldega põrand; hoidlate külmkambrites ei pea olema põrandates vee äravooluavasid.

Liigeste parandamine koos magnetoteraapiaga

Lihatöötlemisettevõtte tootmis- ja abiruumides on puitpõrandad keelatud; 3. Seinte ja teiste konstruktsioonide viimistlusmaterjaliks ei ole lubatud kasutada puitu.

Seinad tapamajas peavad olema kaetud kergesti pestava ja desinfitseeritava materjaliga vähemalt kolme meetri kõrguselt, teistes suuremate liigeste seadmete tootlemine vähemalt kahe meetri hoiuruumides hoiustatava materjalivirna kõrguselt arvates põrandapinnast. Uutes ettevõtetes või ettevõtte ümberehitatavates ruumides, mis ehitatakse pärast käesoleva eeskirja jõustumist, peavad seina ja põranda liitekohad olema ümarad; 3. Lae viimistlusmaterjal ei tohi pudeneda lihale, hoidke jala sormi ja liigeseid ega ruumi pindadele; 3.

Uksepiidad, seinad ja muud pinnad, mis alluvad mehhaanilistele löökidele, võib kindlustada metall- või muu mittekorrodeeruvast materjalist kindlustusribaga; puitu ei ole lubatud kasutada; 3.

Aknad peavad tihedalt sulguma, raamid viimistletud pestava materjaliga; 3. Käitlemisruumides, kus tekib rohkesti auru, peab ventilatsioon olema sellise võimsusega, et aur oleks ruumist eemaldatud. Ventilatsioonisüsteem peab olema ehitatud nii, et õhk mustemalt poolelt ei satuks puhtamale poolele puhta ja musta poole mõtteliseks piiriks loetakse nahanülgimise või searümpade harjastest puhastamise lõpetamist ; 3. Kunstlik valgustus peab olema selline, mis ei moonuta liha värvi.

Valgustid peavad olema kaetud katete või kaitsevõrega. Valgustustihedus peab olema: 3. Külma ja kuuma veega varustatus peab tagama tehnoloogiliste protsesside läbiviimise, seadmete, ruumide ning töötajate käte ja töövahendite pesemise. Töökohtade vahetus läheduses peavad olema käte ja töövahendite pesemiskohad. Käte pesemiseks peab olema surve all olev külm ja kuum vesi või eelnevalt segatud soe vesi. Töökohtade ja käitlemisruumide läheduses paiknevates kätepesemise kohtades tuleb kasutada kraane, mis ei ole avatavad käte abil käsitsi opereeritavad.

Kätepesemise kohtades peavad olema pesemis- ja desinfitseerimisained, hügieenilised kuivatusvahendid ja prügianumad. Soovitav on kasutada ühekordseid kuivatusvahendeid salvrätikud. Töövahendite, seadmete, ruumide puhastamiseks, pesemiseks ja desinfitseerimiseks peab olema vajalikus koguses selleks ettenähtud vahendeid.

Töövahendite steriliseerimiseks kasutatavates seadmetes peab kuuma vee temperatuur suuremate liigeste seadmete tootlemine vähemalt 82 °C. Seadmed, töövahendid, anumad ja muu inventar, mis on kokkupuutes tooraine või valmistoodanguga, peavad olema terved, siledapinnalised, korrosioonikindlast materjalist, kergesti pestavad, puhastatavad ja desinfitseeritavad.

Ettevõttes peavad olema piisava mahutavusega ja vastavate temperatuuridega jahutus- külmutus- ja hoiuruumid eraldi toorainele ja valmistoodangule. Imporditud liha, tapasaadused ja muu lihatooraine tuleb ettevõttesse saabudes paigutada veterinaarkontrolli otsuseni eraldi jahutatavasse ruumi. Kogu tootmisprotsessi ulatuses tuleb kindlustada tooraine, pakendamata või pakendatud liha hügieeniline käitlemine ning tooraine ja valmistoodangu peale- ja mahalaadimise võimalus.

Ruumides peavad olema tagatud nõutavad temperatuurid. Liha hoidmiseks ettenähtud nõud vannid, liuad jmssamuti lihaga täidetud nõud peavad olema asetatud selliselt, et nad ei puutuks vahetult kokku põranda, seinte või ustega.

Ettevõttes peavad olema vastavad vahendid restid, raamid jmsmille abil on võimalik vältida liha või lihaga täidetud nõude vannid, konteinerid ja pakkimismaterjalide ning pakendite vahetut kokkupuutumist seinte, põrandate ja teiste pindadega. Pakkimismaterjalide, pakendite, vorstikestade jaoks peavad olema puhtad, kuivad, ventileeritavad hoiuruumid.

Pakkimisvahendeid ei ole lubatud hoida käitlemisruumides, koridorides, vahekäikudes, tamburites või ruumides, kus hoitakse pesemis- ja desinfitseerimisaineid, teostatakse pisiremonti või muid liha käitlemisega mitteseotud tegevusi. Tapamajas toidukõlbmatuks tunnistatud liha ja tapasaaduste, samuti töötlemisel tekkinud lihajäätmete kogumiseks peavad olema tihedalt suletavad, vettpidavad, vastavalt märgistatud nõud, millel on sulguriga kaaned.

Toidukõlbmatud jäätmed kogutakse selleks ettenähtud lukustatavasse ruumi. Kogumisruumi seinad ja põrand peavad olema kergesti puhastatavad, pestavad ja desinfitseeritavad. Kui jäätmeid ei veeta ettevõttest ära või ei töödelda kohapeal iga päev, suuremate liigeste seadmete tootlemine kogumisruum olema jahutatav. Kui puudub selline kogumisruum, peab väljaspool tootmishoonet ettevõtte mustema poole territooriumil olema selleks ettenähtud koht, kuhu on paigaldatud kogumismahuti, mida peab tühjendama iga päev.

Mahuti peab olema tihedalt suletav, suuremate liigeste seadmete tootlemine ja pestavast materjalist ja mahutit peab tühjendama iga päev. Toidukõlbmatuid jäätmeid võib eemaldada käitlemisruumidest ka šahtide või suruõhutorustiku abil. Põhitootmistegevusega mitteseotud ruumid tööriistade teritus- seadmete hooldusruum, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite ja -ainete hoiuruum jt peavad hoones paiknema nii, et poleks ohtu liha või toodete saastamiseks.

Liha hoiu- ja teiste käitlemisruumide uksed peavad asetsema selliselt, et need ei avaneks otse õue või ruumidesse, kus töödeldakse loomade sooli või harjaseid, hoitakse toidukõlbmatut liha, jäätmeid, või avanema teistesse mustema poole ruumidesse.

Tõkestada tuleb lindude, putukate, näriliste ja teiste kahjurite, samuti tolmu, sademete, suitsu ja kõrvallõhnade sissepääsu käitlemisruumidesse. Ettevõtte territooriumil ja hoonetes ei tohi olla hulkuvaid loomi. Ettevõttes peab pidevalt kontrollima näriliste ja teiste kahjurite olemasolu.

Tõrje läbiviimiseks kasutatakse füüsikalisi ja keemilisi hävitamis- ja tõrjevahendeid tingimusel, et nendega ei saastataks toorainet, seadmeid ja valmistooteid.

Ettevõttes peab olema välja ehitatud kinnine heitvee kogumis- ja ärajuhtimissüsteem. Puhastamis- pesemis- ja desinfitseerimisaineid lahused, pulbrid, pastad jm ja -vahendeid ning seadmeid hoitakse eraldi lukustatavas, vastavalt silditatud ruumis.

Värske liha hügieeninõuete eeskirja kehtestamine Vastu võetud Eeskiri käsitleb inimesele toiduks mõeldud koduloomade veised, sh pühvlid Bubalus bubalis ja Bison bison, sead, lambad, kitsed, kabjalisedkütitud või farmis peetud suurte ulukite värske liha käitlemise hügieeninõudeid ettevõttes tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone. Eeskiri kehtestab nõuded loomade tapaeelse veterinaarkontrolli, tapaloomade tapmise ja värske liha veterinaarkontrolli kohta; nõuded lihatöötlemisettevõtte tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone tunnustamiseks ja enesekontrolliks ning nõuded liha käitlemisele liha lõikusel, pakkimisel, hoidmisel ja veol. Eeskirja nõuded on aluseks riikliku veterinaarjärelevalve ametnikule ettevõtte tunnustamisel ja järelevalve teostamisel. Eeskirja nõuded on täitmiseks kõigile liha käitlejatele.

Tehnoloogiliseks otstarbeks kasutatava vee kvaliteet peab vastama veeseaduse RT I40, ;13, ;2, 47; 61, ;10, ; 54, alusel kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veevarustussüsteem peab olema kinnine, survestatud, ehitatud ehitus- ja sanitaarnormide järgi.

Ettevõttes tuleb eraldada lukustatav ruum riikliku järelevalve töötajatele järelevalveametnikudkus on töökohad ja kapid töövahendite ja kaitseriietuse hoidmiseks ning nõuetekohane valgustus. Veterinaarjärelevalve ametnikele vajalikud vahendid tööriistad kontrollimiste sooritamiseks ja kaitseriietuse tagab ettevõte. Ettevõtte töötajatele peavad olema ette nähtud pesemis- ja riietusruumid ning sanitaarruumid käitlemisruumide läheduses.

Ruumide suurus, pesemiskohtade, veeklosettide arv ja ruumide siseviimistlus peavad vastama ehitus- projekteerimis- ja sanitaarnõuetele, arvestusega, et: 3. Liha peale- ja mahalaadimiseks peavad ettevõtte territooriumil olema välja ehitatud vastava konstruktsiooniga varikatusega valgustatud laadimiskohad.

Laadimiskohad tuleb ehitada sileda kattega, et neid alasid oleks võimalik pesta ja puhastada. Ettevõttes peavad olema liha vastuvõtmiseks, lahtipakkimiseks, sorteerimiseks ning väljastamiseks eraldi asuvad jahutatavad ruumid.

suuremate liigeste seadmete tootlemine rohi liigeste ravis

Ettevõtte hoonetevaheline territoorium, kus toimub töötajate ja liiklusvahendite liikumine, peab olema sile, vastava suuremate liigeste seadmete tootlemine sadevee ja territooriumi pesuvee äravoolu kohtade suunas.

Toidu- ja loomaveokite puhastamiseks ning desinfitseerimiseks tuleb territooriumil eraldada kohad või ehitada vastavad hooned.

Ettevõttes peab olema eraldi hoone või ruum id tootmises kasutatud nõude ja ringlevate veopakendite kastide jm pesemiseks, desinfitseerimiseks ja kuivatamiseks, samuti ruumid puhaste nõude ja veopakendite hoidmiseks.

Kaitseriietuse kummipõlled, jalanõud jm puhastamise ja kuivatamise jaoks peab olema eraldi ruum. Töövahendite teritamiseks ja korrastamiseks peab olema eraldi ruum.

Ettevõtte territoorium peab olema piiratud sobiva kõrguse ja konstruktsiooniga piirdega, mis hoiab ära kõrvaliste isikute ja hulkuvate loomade sattumise ettevõtte territooriumile. Ettevõttes peavad olema eraldi pääslad töötajatele, elusloomade ja tapetud loomade toomiseks territooriumile ning liha välja- ja sisseveoks.

Pääslad peavad olema valgustatud ja valve all. Lisaks 3. Tapamajas peab olema loomalaut, mis vastab järgmistele nõuetele: 4. Laudas peab olema kanalisatsioon. Aedikud peavad olema loomade paigutamiseks ja veterinaarkontrolli teostamiseks kergesti juurdepääsetavad; 4.

Recent Posts

Aedikud peavad võimaldama iga loomapartii eraldatuse, loomade võimaliku ümberpaigutamise ja takistusteta tapale ajamise. Suurte isasloomade tarbeks nähakse ette eraldi aedikud. Kõik aedikud peavad olema nummerdatud. Ootetarad saabunud loomade vastuvõtmiseks ja tapaleajamiseks valmistatakse tugevast, siledast suuremate liigeste seadmete tootlemine, varustatakse väravate ja vahetõketega. Saabunud loomade vastuvõtuplats peab olema varikatuse ja valgustusega.

Loomade mahalaadimine toimub kaldteed mööda mis peab olema veoki suhtes sobiva kõrguse ja kaldega või vastava seadme tõsteplatvormi abil. Töötajate jaoks peavad olema lauda ruumides kätepesemiskohad. Töötajad peavad kandma kaitseriietust, mida vahetatakse iga vahetuse alguses ja kaitseriietuse määrdumisel ka tööpäeva kestel.

Loomade tapaeelset kontrolli teostavale veterinaararstile eraldatakse tööruum, kus on nõuetekohane valgustus, töövahendid, käte pesemise ja desinfitseerimise koht ning loomade eraldamiseks ja märgistamiseks vajalikud töövahendid. Haigete või haiguses kahtlustatavate loomade eraldamiseks peavad olema eraldi sellekohaselt silditatud aedikud. Ettevõttesse toodud kontrollimata loomi ei tohi lasta kokku puutuda tapaeelse kontrolli läbinud, tapale suunatavate loomadega. Tapamaja territooriumil tuleb eraldada koht või hoone loomaveokite puhastamiseks, pesemiseks ja desinfitseerimiseks ja varustada need ka sellekohaste vahenditega.

Laudast kogutav sõnnik viiakse sõnnikuhoidlasse, mis on varikatusega ja valgustatud. Hoidlas peab olema valatud põrand ja kanalisatsioon. Sõnnikuhoidlat tühjendatakse korrapäraselt.

suuremate liigeste seadmete tootlemine osteokondroosi geel

Sõnnikuhoidla peab olema eraldatud muust territooriumist, olema puhastatav, pestav ja desinfitseeritav. Tapamajas peavad olema ruumid planeeritud kõigi vajalike tööoperatsioonide ohutuks läbiviimiseks ning hügieeninõuete täitmiseks loomade tapmisel ja töötlemisel.

Taparuumid peavad olema avarad, seadmete paigutus ja tööoperatsioonide järjestus peab tagama hügieeninõuete täitmise. Sigade tapmiseks ja töötlemiseks on soovitatav ette näha eraldi ruum. Kui selleks otstarbeks eraldi ruum puudub, võib sigu tappa ja töödelda samas ruumis, kus tapetakse ja töödeldakse teisi loomaliike hobuseid, veiseid, lambaidkui on täidetud järgmised nõuded: 4.

  • Metallist luuplaatide olemasolu.
  • Viis napunaiteid neile kellel on liigesed
  • Crunch koik liigesed spin valud
  • Hinnakiri - Tartu Ülikooli Kliinikum
  • Artroskoopia – Raplamaa Haigla

Sigade kupatamise, harjastest suuremate liigeste seadmete tootlemine ja kõrvetamise sektsioonid peavad olema eraldatud muudest liiniosadest kuni kolme meetri kõrguse vaheseinaga või asuma neist vähemalt viie meetri kaugusel; 4. Tapamajas peavad olema: 4.

Sellise sektsiooni kaugus liinist peab olema vähemalt viis meetrit või eraldatud vähemalt kolme meetri kõrguse vaheseinaga; 4. Toore tuuakse neisse ruumidesse otse töökohtadest kas transportööri abil, torustiku kaudu või selleks ettenähtud nõude, kärude või muude mahutitega; 4. Ruumid peavad olema hästi valgustatud, tõmbetuuleta, piisavalt avarad ja vastama tapaliini võimsusele.

Tapamajas tapaloomade töötlemine pärast uimastamist toimub vertikaalasendis selleks ettenähtud liinidel. Liinide pikkused peavad võimaldama operatsioonide nõuetekohase läbiviimise töösektsioonides. Liinide planeerimisel tuleb juhinduda järgnevast: 4. Ka kontrollitud rümpade teineteisega kokkupuutumine ei ole soovitav. Liinid peavad olema ka rümpade jahutamis- hoiu- ja külmutamiskambrites, sorteerimise ruumides ja laadimiskohtades; 4. Veiste ja teiste suurloomade tapmis- ja töötlemisliinil loetakse musta ja puhta artriit 1 kate kraadi mõtteliseks piiriks naha nülgimise lõpetamist; sigade liinil rümba harjastest puhastamise lõpetamist; 4.

Tapamaja peab olema sellise konstruktsiooniga, et tapajäätmed, tapasaadused ja toidukõlbmatu liha on suuremate liigeste seadmete tootlemine suunata töökohtadelt tapaliinil otse ettenähtud ruumidesse.

Tapamajas tuleb käitlemisel juhinduda järgnevast: 4. Kui tapasaaduste pakendamine ja veopakendisse pakkimine toimub tapamajas, peab selleks olema nõuetekohane ruum pestavate ja desinfitseeritavate seinte ja põrandatega. Seinad peavad olema viimistletud heledas toonis materjaliga vähemalt kahe meetri kõrguselt arvates põrandapinnast; 4.

Ruumis peab olema sooja ja külma vee varustuse süsteem, töötajatele käte- ja tööriistade pesemis- ja desinfitseerimiskohad. Põrand peab olema kaldega vee äravoolu ava suunas, mis on kaetud restiga ja varustatud haisulukuga. Peab olema korraldatud sooltesisuse ja töötlemisjäätmete kogumine ja ruumist eemaldamine; 4.

Toidu otstarbeks kogutava vere jaoks peavad olema puhtad, desinfitseeritud vahendid nõud, noad, segajad ja plasma tootmiseks separaator.

Käte, põllede, jalanõude ja töövahendite pesemiseks ei tohi kasutada voolikut või dušši; 4. Peab olema tagatud võimalus veenduda kontrollitava rümba ja siseelundite ning muude rümbaosade ühtekuuluvuses liha kontrollimise lõpetamiseni; 4.