Inimeste ravi uhisel on, Tervishoiuteenused | Eesti Haigekassa

See tähendab, et lepingu sõlminud tervishoiuteenuste osutajatest saavad haigekassa partnerid. Haigekassa hüvitatavate tervishoiuteenuste loetelu on kinnitatud vabariigi valitsuse määrusega. Koostöö ja rollijaotus.

  1. Fibromualgia valu
  2. Alexandra Saarniitreporter Rinnavähi ülemaailmse sümboli roosa lint.
  3. Riik hakkab rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid | Eesti | ERR

Kitty Kubo innovatsioonijuht, Eesti Haigekassa Olgugi, et insuldipatsiendid saavad Eestis väga head aktiivravi, ilmnevad raviteekonnal mitmed takistused, mille ületamiseks otsitakse koostöös lahendusi.

Igal aastal saab Eestis ligi inimest isheemilise insuldi ehk ajuinfarkti. Haiguse tagajärjed on tõsised ja lõppevad tihti halvatuse või surmaga. Hetkest, mil inimesel ilmnevad insuldi sümptomid, alustab ta teekonda, kus kohtub erinevate inimestega alates kiirabitöötajast ja neuroloogist kuni taastusravispetsialistide ja sotsiaaltöötajani.

Minister Kiik: Kõigil Eesti inimestel peab olema juurdepääs esmatasandi arstiabile

Kokkupuudetele tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis toimetavate inimestega lisaks ollakse eri paikades, nagu inimeste ravi uhisel on, kodu ning võib-olla ka hooldekodu. Raviteekonnal tuleb lähtuda patsiendist Iga inimese raviteekond on ainulaadne — on ootamist, teadmatust ja inimeste ravi uhisel on muutunud elukorralduse ees. Raviteekond on patsiendi ja tema lähedaste vaatenurgast hoopis teistsugune kui näiteks arsti või õe omast.

Lähenedes raviteekonnale just patsiendi vaatenurgast, on võimalik muuta tervishoidu inimkesksemaks. Insuldi saanud inimese aktiivravi Eestis on maailmatasemel. Paraku ilmnevad edasisel raviteekonnal mitmed takistused. Patsientidele ja lähedastele tundub süsteem keeruline ja killustunud ning neil puudub ülevaade raviteekonnast ja selle võimalustest.

inimeste ravi uhisel on

Milliseid teenuseid ja mis alustel on võimalik saada? Mis saab pärast haiglast kojuminekut? Kellel ja mis tingimustel on õigus saada taastusravi või abivahendeid? Mis saab inimesest, kui ta arstiabi enam ei vaja, kuid ka kodus üksi hakkama inimeste ravi uhisel on saa? Inimene ootab vastuseid kõigile neile küsimustele.

Insuldipatsiendi raviteekond muutub sujuvamaks

Seejuures on oluline, et see toimuks inimlikult suheldes ja arusaadaval moel. Insuldi raviteekonna läbivad koos patsiendiga ka tema lähedased. Ometi ei arvestata piisavalt nende vajadustega, ei pakuta neile eraldi teenuseid ega kaasata süsteemselt teraapiatesse.

inimeste ravi uhisel on

Üks suur murekoht on lähedaste suurenenud hoolduskoormus: kes hakkab insuldipatsienti iga päev kodus vaatamas käima või võtab lähedase enda juurde, kas peab hoopis otsima koha hooldekodus? Lähedaste toetus on taastumisel ülioluline, ilma selleta jääb inimene suurema tõenäosusega isolatsiooni ning vajalike teenusteta.

Insuldipatsient vajab aktiivravist enamat Sageli ei liigu info eri asutuste vahel piisavalt ja ka koostöö on kesine, näiteks ei saa perearst teavitust, et tema patsient on saanud insuldi ning sattunud haiglasse.

inimeste ravi uhisel on

Puuduvad ka kokkulepped, milline peaks olema inimese raviteekond pärast esimest insuldijärgset nädalat haiglaravil. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks taastusravikohtade vähesus: vahel lihtsalt ei ole inimese jaoks vaba taastusravi voodit ning haiglast otse liigeste displased või hooldusasutusse liikudes jääb taastumise potentsiaal kasutamata.

Samal ajal kasutatakse haiglavälist ambulatoorset taastusravi liiga vähe.

Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele (PJ-G/24.1-2018)

Enamasti põhjustab seda paindlike transpordivõimaluste puudumine, mistõttu inimene ei pääse kodust välja vajalikke teenuseid saama. Kodune taastusravi, näiteks füsioteraapia või tegevusteraapia, pole meil veel eriti levinud.

inimeste ravi uhisel on

Kõige suurem takistus raviteekonnal on aga üleminek tervishoiusüsteemist sotsiaalsüsteemi, sest muutub teenuse rahastamise loogika ning kaks süsteemi ei suhtle omavahel piisavalt. Nii spetsialistid kui ka patsiendid on ühel nõul, et praegu on raviteekonnal mitmed teenused puudu või pole piisavalt kättesaadavad.

Alustades sellest, et enamasti pole haiglates võimalik pikkade pühade ajal ega nädalavahetusel saada teraapiaid ning lõpetades asjaoluga, et patsiendid tahaksid vajalikke teenuseid saada võimalikult kodu lähedal, kogukonnas või kodus. Ära ei tohi unustada, et insuldipatsiendi kehalisele tervisele ja taastumisele lisaks vajab tähelepanu ka vaimne tervis, mis paraku kipub ravis jääma tagaplaanile.

  • Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele - Ravijuhend
  • Arsti- ja õendusabi Tervishoiuteenused Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus.

Kuus sammu sujuvama raviteekonnani Haigekassa korraldatud teenusedisaini töötoas arutasid spetsialistid ja insuldi läbi põdenud inimesed koos, kuidas raviteekonda paremini korraldada ja jõudsid kuue arendusvajaduseni. Patsiendikeskne lähenemine. Patsient ja tema lähedased peavad saama õigel ajal neile arusaadavat ja asjakohast teavet ning olema kaasatud neid puudutavate inimeste ravi uhisel on tegemisse.

Ühtne raviplaan.

Eesti Haigekassa Juhendi rekvisiidid, võtmesõnad Otsingusõnad: patsiendijuhend, Alzheimeri tõbi, Alzheimeri tõve diagnostika, Alzheimeri tõve ravi, mäluhäire, dementsus, mis on dementsus, dementsuse tunnused, dementsuse diagnostika, dementsuse ravi, dementse hooldamine, dementse hooldus.

Raviplaan peab olema kõigile asjaosalistele kättesaadav dokument, kus on kirjas patsiendiga koos seatud eesmärgid, raviskeem, riskitegurid, olulised kontaktid, visiidid jmt.

Raviplaan peab liikuma patsiendiga kaasas ja andma igale järgmisele spetsialistile ülevaate senisest ravist ja selle tulemustest ning võimaldama raviplaani täiendada või muuta.

inimeste ravi uhisel on

Koostöö ja rollijaotus. Raviteekonna osalised peavad kokku leppima rollijaotuses — ehk kes, kus, mida ja kuidas teeb ning kuidas patsient sujuvalt ühest ravietapist teise liigub. Koordineerija rolli loomine. Koordineerija rolli täitev spetsialist peab olema patsiendile ja lähedastele kogu teekonnal esmaseks kontaktiks ning juhtima neid ühest ravietapist teise.

inimeste ravi uhisel on

Kodu- ja kogukonnateenuste arendamine. Patsient peab saama teenuseid kooskõlas oma individuaalsete vajaduste ja eelistustega kodus või võimalikult kodu lähedal. Patsiendi ravitulemuste mõõtmine. Kasutusele tuleb võtta ühtne patsiendi ravitulemuste mõõtmise süsteem, et tulemused oleksid võrreldavad ja võtaksid arvesse kõigile asjaosalistele olulist. Kuidas edasi?

Uuest aastast saavad sõeluuringule ka ravikindlustamata inimesed

Selleks, et nende arendustega alustada ja konarlik raviteekond patsiendi jaoks sujuvamaks muuta, algatas haigekassa insuldi juhtprojekti. Selle kaugem eesmärk on parandada Eesti inimeste elukvaliteeti pärast insulti. Juhtprojekti ühe osana toetab haigekassa raviteekonna arendusprojekte, et anda tervishoiusüsteemis iga päev insuldipatsiendi ja tema lähedastega kokku puutuvatele spetsialistidele ja asutustele tõuge koostööks ning positiivsete muudatuste algatamiseks.