Uhine vigastuse ja paisutamine, Rakenduse kasutamine | HA-ET65BV | Kasutusjuhend

Ekraani on võimalik vahetada. Lisateavet kuulmiskahjustuste kohta leiate Heli ja kuulmise veebisaidilt.

Lugege enne iPhone'i kasutamist alltoodud ohutusteave läbi.

artrosite ravi ulevaateid liigeste haiguste tusistused

Käsitsemine Käsitsege iPhone'i hoolikalt. Kui kahtlustate, et iPhone või selle aku on saanud viga, siis lõpetage iPhone'i kasutamine, sest see võib kuumeneda üle või põhjustada vigastusi.

Ärge kasutage iPhone'i mõranenud ekraaniklaasiga, sest see võib põhjustada vigastusi. Kui muretsete iPhone'i korpuse kriimustamise pärast, siis soovitame osta korpuse või kaane. Parandamine Ärge avage iPhone'i korpust ega proovige iPhone'i ise parandada. Kui teie iPhone saab viga või läheb rikki, siis võtke ühendust Apple'iga või Apple'i volitatud hooldusesindusega.

Lisateavet paranduse ja hoolduse kohta leiate iPhone'i paranduse veebisaidilt. Aku Ärge üritage ise vahetada iPhone'i akut.

lihasevalu kate liigestes tugev valu ola liigeste ravi ajal folk oiguskaitsevahendeid

Ebaõige vahetus või parandus võivad akut vigastada, uhine vigastuse ja paisutamine ülekuumenemist või põhjustada vigastusi. Aku jäätmekäitlusel või ümbertöötlemisel tuleb seda käidelda olmejäätmetest eraldi.

Kasutaja konto menüü

Ärge üritage akut põletada või kuumutada. Lisateavet akudega seotud hoolduse ja ümbertöötlemise kohta leiate Akude hoolduse ja ümbertöötlemise veebisaidilt. Tähelepanu hajumine iPhone'i kasutamine teatud tingimustel võib hajutada teie tähelepanu ning põhjustada ohtlikke olukordi näiteks uhine vigastuse ja paisutamine kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõitmisel ja vältige autoga sõites tekstsõnumite sisestamist. Järgige eeskirju, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist.

Navigeerimine Rakendus Maps sõltub andmeteenustest. Nimetatud andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla uhine vigastuse ja paisutamine riikides või piirkondades saadaval, mis võib põhjustada kaartide ja asukohapõhise teabe puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge rakenduse Maps poolt pakutavat teavet ümbruskonnaga. Kasutage navigeerimisel lihased haiget ja paisuda mõistust.

Lahknevuste korral jälgige alati teetingimusi ning järgige liiklusmärkide ja -tähistusega antud juhiseid. Osad Mapsi funktsioonid vajavad teenust Location Services. Laadimine Järgige iPhone'i laadimiseks järgmisi juhiseid. Ühendage iPhone toitepessa selle laadimiskaabli kaasas ja ühilduva Apple'i USB-toiteadapteri eraldi müügil abil. Teised adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ning nende kasutamine laadimiseks võib põhjustada surma või vigastuste ohu.

Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine või niiskes keskkonnas laadimine võib põhjustada tulekahju, elektrilööke, vigastusi või vigastada iPhone'i või muud vara.

  1. Olu ja liigesevalu
  2. Pakend valu uhises
  3. Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.
  4. iPhone ja Apple Watch kindlustus | Salva Kindlustuse AS

Kui kasutate iPhone'i laadimiseks laadimiskaablit tootega kaasas või juhtmeta laadijat eraldi müügilsiis kontrollige, et selle USB-pistik oleks sisestatud korralikult ühilduvasse toiteadapterisse, enne kui ühendate adapteri seinapistikupesaga.

Kui kasutate juhtmevaba laadijat, siis eemaldage seadmelt metallümbrised ning ärge asetage laadijale metallist võõrkehasid näiteks võtmeid, münte, patareisid või ehteidsest need võivad muutuda soojaks või segada laadimist.

Apple Footer

Laadimiskaabel ja liides Vältige pikaajalist nahakontakti laadimiskaabli ja pistikuga, kui laadimiskaabel on ühendatud toiteallikaga, sest see võib põhjustada ebamugavust või vigastusi. Peaksite vältima laadimiskaabli või pistiku peal istumist või nendel magamist. Pikaajaline kuumuse mõju iPhone ja Apple'i USB-toiteadapterid eraldi müügil vastavad toodete pinnatemperatuuri piirangutele, mis on defineeritud vastava riigi määruste ning rahvusvaheliste ja piirkondlike ohutusstandarditega.

Kuid ka nende piirangute puhul peab arvestama sellega, et pikaaegne kokkupuude võib põhjustada ebamugavust või vigastusi.

locad-ravi ravi arthroosi sonniku ravi

Kasutage tervet mõistust ning vältige olukordi, kus nahk puutub seadmega, toiteadapteriga või juhtmevaba laadijaga pikaajaliselt kokku, kui see töötab või on ühendatud toiteallikaga. Näiteks ärge magage seadme, toiteadapteri või juhtmevaba laadija peal, ärge asetage neid teki, padja või oma keha alla, kui need on toiteallikaga ühendatud.

Olge eriti ettevaatlik, kui teie tervislik seisund ei võimalda tuvastada kõrge temperatuuriga esemeid keha vastas.

Põhinavigatsioon

USB-toiteadapter eraldi müügil Apple'i USB-toiteadapteri ohutuks kasutamiseks ning kuumusega seotud vigastuste või tõrgete vältimiseks asetage toiteadapter otse pistikupessa.

Ärge kasutage toiteadapterit märgades kohtades, nt. Lõpetage toiteadapteri ja kaablite kasutamine järgmiste tingimuste tekkimisel. Toiteadapteri pisik või klemmid on vigastatud.

Rakenduse Runspect kasutamine

Laadimiskaabel saab viga chau uhisprobleemid on narmastunud. Toiteadapter jääb väga niisketesse tingimustesse või toiteadapterile satub vedelikke.

Toiteadapter kukub maha ning selle korpus saab viga. Taustamüra ning pidev kõrge helitugevusega heli kuulamine võivad tekitada tunde, et helid on vaiksemad kui tegelikkuses. Enne millegi kõrva asetamist lülitage heli taasesitus sisse ning kontrollige helitugevust.

Lisateavet selle kohta, kuidas määrata maksimaalse helitugevuse piirangut, leiate osast Kõrvaklappide helitugevuse piiramine. Lisateavet kuulmiskahjustuste kohta leiate Heli ja kuulmise veebisaidilt.

Raadiosageduslikud elektromagnetilised väljad iPhone kasutab juhtmeta võrkudega ühenduse loomiseks raadiosignaale. RF-elektromagnetiliste väljade veebisaiti. Raadiolainete interferents Järgige siltidel ja teadaannetes toodud juhiseid, mis keelavad mobiilseadmete kasutamise. Kuigi iPhone on disainitud, testitud ja toodetud vastama kõikidele raadiolainete interferentsi puudutavatele määrustele, siis võivad sellised iPhone'ist väljastatavad raadiolained mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd ning põhjustada neis tõrkeid.

Meditsiiniseadmete häirimine uhine vigastuse ja paisutamine sisaldab magneteid ning ka osi ja raadioseadmeid, mis väljastavad elektromagnetkiirgust. Sellised magnetid ja elektromagnetväljad võivad segada meditsiiniseadmete nt südamerütmurite ja defibrillaatorite tööd.

Tähtis käsitsemisteave iPhone’i kohta

Kuigi kõik iPhone 12 mudelid sisaldavad rohkem magneteid kui eelmised iPhone'i mudelid, siis need ei peaks tekitama meditsiiniseadmetele suuremat magnethäirete ohtu, kui eelmised iPhone'i mudelid. Enda meditsiiniseadme kohta kehtiva info hankimiseks, kas meditsiiniseadme ja iPhone'i vahel on vajalik hoida turvalist distantsi, võtke ühendust oma arstiga ja meditsiiniseadme tootjaga.

Maailmas on kasutusel palju eri tüüpi meditsiiniseadmeid ning sageli annavad tootjad soovitusi nende seadmete ohutu kasutamise kohta raadio- ja magnetseadmete läheduses, et vältida võimalikke häireid.

  • Tervisedendus | Sotsiaalministeerium
  • Riigikaitsekomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb riigi julgeolekut ja kaitset reguleerivate eelnõudega, kontrollib oma valdkonna piires täidesaatva võimu teostamist ning osaleb riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisel.
  • Veeseadus – Riigi Teataja
  • Puhastamine: lahutage kõik kaablid, seejärel järgige iPhone'i väljalülitamiseks järgmisi juhiseid.

Pole meditsiiniseade iPhone ei ole meditsiiniseade ning seada ei tohi kasutada hinnangute andmiseks professionaalse meditsiinilise nõu asemel. See ei ole disainitud või mõeldud haiguste või muude olukordade diagnoosimiseks või haiguste raviks, leevendamiseks, hoolduseks või vältimiseks. Enne oma tervisega seotud otsuste vastuvõtmist konsulteerige arstiga.

Rakenduse Runspect kasutamine See nutitelefoni rakendus töötab koos süsteemi sisseehitatud liikumisanduriga jooksutehnika analüüsimiseks. See parendab teie jooksunäitajaid ja vähendab vigastuse ohtu.

Meditsiinilised olukorrad Kui uhine vigastuse ja paisutamine peaks tekkima mõni meditsiiniline olukord või sümptomid, mis võivad salv liigesevalu seotud iPhone'iga või vilkuvate tuledega näiteks haigushoog, teadvusekaotus, silmade väsimus või peavalusiis konsulteerige enne iPhone'i kasutamist arstiga.

Plahvatusohtlikud ja muud tundlikud keskkonnad iPhone'i laadimine või kasutamine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks liigeste keeruline ravi kus õhk sisaldab tuleohtlikke kemikaale, gaase või peenosi nt.

turse jalgade parast liigendit glukosamiin ja kondroitiinide kunstnikud

Järgige kõiki silte ja toodud juhiseid. Korduvad liigutused Kui teostate korduvaid tegevusi, näiteks iPhone'i abil trükkimine, pühkimine või mängimine, siis võite tunda ebamugavust oma kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes kehaosades.

parempoolse harja korgus kas osteokondroosi ajal kulvatakse kate liigesed

Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPhone'i kasutamine ja konsulteerige arstiga. Oluliste tagajärgedega toimingud Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks kohtades, kus seadme tõrked võivad põhjustada surma, vigastusi või keskkonnakahjusid. Lämbumisoht Osad iPhone'i lisatarvikud või -seadmed võivad olla väikelastele ohtlikud ja põhjustada lämbumisohu näiteks allaneelamisel.

Hoidke sellised tarvikud väikelaste haardeulatusest eemal.