Pollukultuuride liige

Kinnitada "Põllumajanduskultuuride sortide Sordilehte võtmise kord" vastavalt lisale 3. Sordi Sordilehes hoidmise aeg on 10 aastat, kusjuures esimeseks loetakse Sordilehte võtmisele järgnevat aastat. Eestis aretatud sortide registreerimise ja nende Eesti sortide registrisse kandmise kohta otsuste langetamine. Järelevalvet käesolevast korrast kinnipidamise üle teostab Põllumajandusministeerium. Idakitsehernes Calega orientalis Valge mesikas Melilotus alba Medic. Õlilina Suhkrupeet Beta vulgaris L.

pollukultuuride liige

Veebruar 13, Bayeri eesrindlik arendus- ja investeerimistegevus veab põllumajanduse valdkonna innovatsiooni ja pollukultuuride liige Bayer esitles varases arendusjärgus olevat uut herbitsiidimolekuli, mis on 30 aasta jooksul esimene uus võimalus tärkamisjärgse umbrohutõrje tegemiseks Bayer tutvustas geenide muundamise abil saavutatavat läbimurret pollukultuuride liige maisi aretamises; kaks eelnevat kontseptsiooni jõuavad edasi 3.

Ettevõte investeeris aastas agronoomia teadus- ja arendustegevusse 2,3 miljard eurot, mida on lähimatest konkurentidest pea kaks korda rohkem. Lisaks paistis Bayer silma valdkonna kõige tootlikuma arendustegevusega, mille eeldatav maksimaalne müügiväärtus küündib kuni 30 miljardi euroni.

pollukultuuride liige

Bayer muudab oma teadus- ja arendustegevuse investeeringud järjepidevalt uuenduslikeks toodeteks, mis aitavad nii põllumajandustootjatel, tarbijatel kui ka kogu planeedil ületada erinevaid raskuseid.

Põllumajanduses tähendab see, et aitame maailma toita ilma meie planeeti näljutamata. Tänu kõrgetasemelistele eriteadmistele seemnete ja nende omaduste, põllukultuuride kaitse ja digitaalse põllumajanduse valdkondades, investeerib Bayer hästi toimivate toodete parendamisse ning sellest saavad kliendid juba täna kasu.

Tõnu Kõrda – Vikipeedia

Samaaegselt kujundab ettevõte välja ka uusi viljelusviise. Vastame rahuldamata vajadustele ja kujundame pollukultuuride liige uusi põllumajanduslikke viljelusvõimalusi - see on võit põllumeestele, tarbijatele ja meie planeedile. Mitmed umbrohutõrje toimeviisid on olulised herbitsiidiresistentsuse haldamiseks ja selliste praktikate võimaldamiseks, mis aitavad kasvuhoonegaase sekvesteerida näiteks maaharimiseta põllumajandus.

Kuigi herbitsiidide uute toimeviiside avastamine on olnud tööstusharule väljakutseks, on Bayeri jätkuvad investeeringud, juhtiv terviklik keemiliste ühendite andmebaas ja kõrgetasemelised sõelumisvõimalused võimaldanud läbimurde.

Lisaks teatas Bayer varases arengujärgus teise faasi molekulist, mis senise uurimistöö põhjal on tõestanud peamiste resistentsete kõrreliste tõhusat ohjamist. See edusamm kinnitab Bayeri pikaaegset pühendumist järgmisel kümnendil investeerida umbrohutõrje täiendavatesse meetoditesse ligikaudu viis miljardit eurot.

pollukultuuride liige

Selle molekuli avastamist täiendab vastava herbitsiiditaluvust edastava biotehnoloogilise tunnuse tuvastamise ja arendamise uurimisjärgus olev programm, mille esialgsed lähenemisviisid on hindamisel. Bayeri lühikasvuline mais annab keskkonnaalases jätkusuutlikkuses eelised põllukultuuride majandamise paindlikkuses toimuvate muutuste eest.

Selline mais on tänasest hübriid põllumaisist lühem ning tänu sellele on põllumajandustootjatel hooajal põllukultuurile parem juurdepääs sisendite näiteks lämmastiku täpseks kasutamiseks, mida saab teha just siis, kui taim neid kõige rohkem vajab.

pollukultuuride liige

Mõnda lühikasvulise maisi hübriidi saab külvata tihedamalt, mis võimaldab samal pindalal kasvatada rohkem taimi ja vähendada potentsiaalselt kasutuses oleva maapinna ja vajamineva vee hulka. Lühem kasv parandab ka taime seisukindlust, ning tugevdab varte vastupidavust murdumisele ja lamandumisele.

Mis on kevili?

See pollukultuuride liige vähendada keerukatest pollukultuuride liige tingitud saagi kadu. Nii aretus- kui ka biotehnoloogiline lähenemisviis lühikasvulise maisi loomiseks liigub edasi kolmandasse faasi.

Täiendavalt on Bayeril lühikasvulise maisi jaoks avastusfaasis projekt, mille puhul on kontseptsiooni tõestus saavutatud geeni muundamise abil. Tehes oma klassi parimaid tooteid paremaks USA-s on kevadel turule toomise faasi jõudmas sojaubadele mõeldud uue põlvkonna umbrohutõrje XtendFlex, millele praegu oodatakse seaduslikku kinnitust.

Toode põhineb sojaubadele mõeldud vahendil Roundup Ready 2 Xtend, kuid lisab vastupidavust teise herbitsiidi, glüfosinaadi suhtes. Lisaks XtendFlexile arendas Bayer nii neljanda kui ka viienda põlvkonna soja herbitsiiditaluvuse tunnused ning Teadus- ja arendustegevus põllumeestele kohandatud lahendusteks Põllumajandustootmises ei sobi kõigile sama ning iga tootekombinatsioon peab olema kohandatud vastama iga kliendi põllu vajadustele.

Nende vajaduste mõistmist süvendavad digitaalsed tööriistad, mis kiirendavad Bayeri suutlikust aidata põllumajandustootjatel individuaalsete väljakutsetega toime tulla.

pollukultuuride liige

Tööstusharu juhtiv digitaalse põllumajanduse platvorm Climate FieldView on nüüd saadaval enam kui 20 riigis. Selle laiahaardeline tööriistakomplekt aitab põllupidajatel kreem liigestele ja ligameeridele andmepõhiseid otsuseid tootlikkuse suurendamiseks.

Mis on kevili? KEVILI liikmed on iseseisvad juriidilised või füüsilistest isikutest põllumajandus tootmisega tegelevad ettevõtted, kes asuvad üle kogu Eesti. Enim liikmeid on: Virumaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Liikmed kasutavad kokku umbes 80 ha Eestis haritavast maast ja keskmine haritav pind ühe liikme kohta on ha.

Tänu tunnetatavale kasule, mida paltvorm põllumeestele pakub, on selle kasutamine üle maailma kiiresti kasvanud. Tänaseks on põllumehed FieldView platvormiga ühendanud oma põllumajandusettevõtete andmed enam kui 95 miljonil pollukultuuride liige ja see muudab ettevõtte antud andmeühenduse valdkonna liidriks.

Seed Advisor on esimene omataoline platvorm, mis pakub tööstusharu suurima patenteeritud seemnegeneetika raamatukogu piirkondlike seemnetulemuste andmete põhjal ennustusmudelit, mis aitab iga põllumehe jaoks ennustada kõige paremini toimivaid hübriide.

Pollukultuuride liige tehtud jõudluskontrolli põldkatsed näitasid järjepidevalt vakka aakri kohta suuremat saaki. Kommertskasvatusele pollukultuuride liige on Lõuna-Ameerikas aitab saagi potentsiaali suurendada lahendus Advanced Seed Prescriptions, mis ajaloolisi põlluandmeid või põllu tervise fotosid ja Bayeri ettevõttesiseste põldkatsete tulemusi kasutades pakub soovitusi maisi külvamiseks.

Navigeerimismenüü

Viimaste pollukultuuride liige järgi on Brasiilias ja Argentiinas kasvanud keskmine saagikus 3,2 vakka aakri kohta. Bayer on valdkonnas eelise saavutanud tänu keerukatele aretustehnikatele, andmeteadusele ja maailma suurima iduplasma andmebaasi andmetel tuginevatele digitaalse analüüsi platvormidele. Masinõppe ja tehisintellekti uudsed rakendused parandavad jätkuvalt ulatust ja kiirust, millega ettevõte jõuab iga tootja vajaduste rahuldamiseks parimate toodeteni.

Parimate võimalike toodete selekteerimine juba arendustöö varasemates etappides võimaldab ulatuslikumaid välikatsetusi erinevates tingimustes ja koguda tootearenduse käigus väärtuslikumat teavet.

CIA Archives: Buddhism in Burma - History, Politics and Culture

Need andmed kinnitavad igal aastal põllumajandustootjatele tarnitavate uute hübriidide ja sortide edukust. See tähendab, et kuuest maailma peamisest pollukultuuride liige on Bayeril juhtiv positsiooni viies ning USA-s on Bayeril konkurentide ees vaka suurune saagikuse eelis.

Investeeringud uuendustesse on panustamine järgmise põlvkonna jaoks Bayeri innovatsioon keskendub iga aakri toodangu suurendamisele, põllumajanduse keskkonnamõju vähendamisele ja andmete abil teadlikumate otsuste võimaldamisele.

Breadcrumb

Ettevõtte pühendumus jätkusuutlikkusele hõlmab ka uuenduste kättesaadavaks tegemist igas suuruses põllumajandustootjatele üle maailma. ThryvOn tehnoloogia pakub põllumajandustootjatele lisaväärtust toetades taimede tervislikku kasvu ja aidates kaitsta saagipotentsiaali kahjurite eest, mida polnud seni võimalik biotehnoloogilise tunnuse kaudu kontrollida. Putukatõrje valdkonnas tehtavad edusammud vähendavad insektitsiidide kasutamist lehtedel ja parandavad tootlikkust aakri kohta.

Tänu Bayeri aastakümnete pikkusele pühendumusele ettevõtte portfelli arendamisel, kuuluvad tänapäevaste põllukultuuride kaitselahenduste hulka ohutumad ja tõhusamad keemiatooted, mille pollukultuuride liige on täiustatud koostised, kehtivad rangemad ohutusstandardid ja millel on suurem tõhusus. Näitena võib tuua ibloni tehnoloogia, mis on innovaatiline uus fungitsiid teraviljadele.

  1. Arnold Piho – Vikipeedia
  2. Hammaste liigesehaigus
  3. Põllumeeste kogemused põllukultuuride kaitsmisel: Olav Kreen – EPKK
  4. EUR-Lex - L - ET
  5. Elulugu[ muuda muuda lähteteksti ] Arnold Piho oli talupidaja poeg.
  6. Kooskõlas Eesti Vabariigi sordikaitseseadusega RT I23, ja sortide Sordilehte võtmise töö korraldamiseks määran: 1.

Ibloniga töödeldud nisu ületas turustandardeid keskmiselt 2,2 protsenti suurema saagikusega. See võimaldab põllumajandustootjatel olla tõhusamad ja jätkusuutlikumad oma ettevõtte kõikidel tasanditel. Bayerist Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad on tervishoid ja toitumine.

Veebruar 13, Bayeri eesrindlik arendus- ja investeerimistegevus veab põllumajanduse valdkonna innovatsiooni ja kestlikkust Bayer esitles varases arendusjärgus olevat uut herbitsiidimolekuli, mis on 30 aasta jooksul esimene uus võimalus tärkamisjärgse umbrohutõrje tegemiseks Bayer pollukultuuride liige geenide muundamise abil saavutatavat läbimurret lühikasvulise maisi aretamises; kaks eelnevat kontseptsiooni jõuavad edasi 3. Ettevõte investeeris aastas agronoomia teadus- ja arendustegevusse 2,3 miljard eurot, mida on lähimatest konkurentidest pea kaks korda rohkem.

Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks, need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed.

Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulukust ja luua pollukultuuride liige uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud kestliku arengu põhimõtetele pollukultuuride liige Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas.

pollukultuuride liige

Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.