Uhiste haiguste voimalikud probleemid. Diabeet ja vähk

Samuti tuleb kõigil ravikindlustust pakkuvatel tervishoiusüsteemidel otsustada, millised teenused või ka näiteks ravimid ei mahu kindlustuskaitse alla ja seetõttu tuleb nende eest inimestel ise tasuda. Seetõttu on oluline ühiskonna teadlikkust sellest haigusest suurendada. Arvatakse, et sellist haigust põhjustavast geenist võib kasu olla naistel, kes iga kuu regulaarselt verd kaotavad, ja kellel aneemiaprobleemid peaksid ka seetõttu teravamad olema. Vaja on keskenduda haiguste ennetamisele ja tervislikule eluviisile, et tervena elatud aastaid oleks rohkem. Haiguse algstaadiumis alustatakse ravi tavaliselt donepesiiliga, mis pidurdab atsetüülkoliini lagundamist. E-tervis Et võimaldada kasutada enam spetsialiseerunud ravimeetodeid ja vältida patsientide tarbetut reisimist, tuleb rohkem toetada Euroopa Liidu e-tervise programmi.

Ennetus Tubakatoodete direktiivi range ja viivitusteta rakendamine; tervislikku eluviisi propageerivad teadlikkuse suurendamise kampaaniad; õhukvaliteedi suurendamise meetmed halva õhukvaliteedi põhjuste kõrvaldamiseks; viivitamatult vastu võtta Komisjoni ettepanek, mis käsitleb töötajate kaitsmist tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. Sõeluuringud ja varane avastamine Tervishoiuministrid peaksid läbi vaatama nõukogu Vähiregister Komisjon peaks aitama luua võimalikult kiiresti Euroopa vähiregistrite koostalitluse raamistiku.

Soolised aspektid Meeste ja naiste spetsiifilisi probleeme tuleks käsitleda soolisi aspekte arvesse võttes. Vähktõvest paranenute kohtlemine Vähi üle elanud inimesi, kellel puuduvad olulised riskid ja kelle meditsiiniline risk ei ole suurem kui elanikkonnal keskmiselt, tuleks kaitsta diskrimineerimise eest. Surmaga lõppev haigus ja töötamine Surmaga lõppevat haigust põdevatel inimestel peaks olema võimalik edasi töötada, kui nad seda soovivad. Töö- ja eraelu tasakaal Vähihaigete eest hoolitsevate lapsevanemate ja hooldajate olukorda tuleks töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevas direktiivis arvesse võtta.

Ilmselt tahaksid paljud eestimaalased, kaasa arvatud mina, et tervishoiu rahastus ja võimalused suureneksid. See on poliitiliste valikute ja ühiskondliku kokkuleppe küsimus, kuna selle jaoks peab tavaliselt mõnda maksu suurendama. Peame koos uhiste haiguste voimalikud probleemid, millised on meie ühised võimalused olukorras, kus rahvastik vananeb ja tervishoid läheb aina kallimaks. Praegune tervishoiusüsteemi rahastamise mudel ei ole jätkusuutlik ja samamoodi jätkates lõppevad haigekassa reservid vähem kui kümne aasta pärast.

Main Article Content

Muudatused ja innovatsioon tervishoiusüsteemis on möödapääsmatu ja vajalik! Samas pole kõiki tervishoiu probleeme võimalik lahendada vaid lisarahastusega. Vaja on keskenduda haiguste ennetamisele ja tervislikule eluviisile, et tervena elatud aastaid oleks rohkem.

Ainult tervist hoides on võimalik ennetada haiguseid, mille ravimine on mitu korda kulukam ja koormavam meie ühise tervisekindlustuse rahakotile kui nende ennetamine. Kuidas peaks tervisesüsteem toimima, kui raha on vähe, aga arstiabi vajadus on suur? Kõiki tervishoiu probleeme pole võimalik lahendada vaid lisarahastusega, vaja on ka muuta suhtumist tervishoidu.

See küsimus vaevab kõiki maailma tervishoiusüsteeme, ka erakindlustusi. Maksumaksja on tervishoiuks eraldanud piiratud suurusega eelarve, mis ei suuda kogu tervishoidu rahastada.

Muu seotud teave

Arst võib paluda lähedasel täita küsimustiku patsiendi käitumise ja igapäevategevuste kohta viimase kuue kuu jooksul. Rääkige perearstile: mis on peamine probleem, mille tõttu pöördute arsti vastuvõtule? Perearst hindab mäluhäiret testi abil nt vaimse seisundi lühiuuringuga, ingl Mini Mental State Examination.

uhiste haiguste voimalikud probleemid toidulisandid liigeste raviks

Testiga hinnatakse inimese orienteerumist ajas ja ruumis, samuti tähelepanu, mälu ning ülesanneteks vajalike tegevuste planeerimise oskust. Maksimaalne punktide arv testis on 30, dementsusele viitab skoor 24 või alla selle.

Tulemuste tõlgendamisel võtab arst arvesse patsiendi haridustaset, keeleoskust ja teisi testi sooritamist mõjutavaid tegureid nt halvenenud nägemine ja kuulmine. Testi abil saab eristada dementsuse raskusastmeid kerge, keskmine, raske vt lisa 1. Ainult testi tulemusest Alzheimeri tõve diagnoosimiseks ei piisa.

Samuti ei anna test informatsiooni mäluhäire põhjuse kohta. Selleks on vaja lisauuringuid.

uhiste haiguste voimalikud probleemid vaikeste liigeste artriidi salv

Vereanalüüsi abil saab lisaks uurida, kas mäluprobleemi põhjuseks võib olla mõni haigus nagu kilpnäärme alatalitlus, kehvveresus aneemiavitamiinide vaegus, nakkushaigus nt borrelioos, süüfilis, HIV jt. Nimetatud haigusi korralikult ravides võivad mäluhäired suuremal või vähemal määral taanduda.

uhiste haiguste voimalikud probleemid juhtmete ristiku ravi

Vajadusel suunab perearst patsiendi mäluhäiretega tegeleva spetsialisti vastuvõtule neuroloog, psühhiaater, geriaater. Alzheimeri tõve kahtlusega haigetele tehakse pea kuvamisuuring kompuutertomograafia või magnetresonantstomograafiaet välistada teised ajuhaigused nt ajukasvaja, krooniline verevalum, vesipea.

Kui diagnoos jääb ebaselgeks, võib arst suunata patsiendi neuropsühholoogilisele uuringule, mida teeb kliiniline psühholoog. Uuringu käigus tehtud testid aitavad kindlaks teha erinevaid mäluhäirete tüüpe. Neuropsühholoogiline uuring annab häid tulemusi varase alguse ja kerge dementsussündroomiga patsientide puhul, hilisemas staadiumis haigete jaoks võivad testid olla liiga koormavad. Joonis 2. Patsiendi koostöö eri valdkondade spetsialistidega Alzheimeri tõve ravi aeglustab haiguse kulgu.

Mida varem haigus avastatakse ja raviga alustatakse, seda kauem säilib haigel võime igapäevategevustega toime tulla. Nii jääb lähedastele ja abistajatele rohkem aega, et kohandada muutuvat elukorraldust ja läbi mõelda olulised küsimused, mis elu lõpu lähenedes paratamatult tekivad. Uhiste haiguste voimalikud probleemid tõbi kulgeb aeglaselt süvenedes. Haiguse hilis- staadium kujuneb välja keskmiselt viie kuni kümne aastaga. Seda peetakse elu lõpu staadiumiks, mida ei ole võimalik ravida ja mida ei peeta eetiliseks pikendada erinevate meditsiiniliste protseduuridega.

Alzheimeri tõve ennetamine Kuna haiguse tekkimise põhjused on ebaselged, siis ei saa tõbe ennetada. Mitmekülgne tervislik toit, mõõdukas kehaline aktiivsus, sotsiaalne suhtlus, vaimne töö ja harrastused nt teater, ristsõnade lahendamine, tantsimine, kalastamine, matkamine, reisimine, seenelkäik jne mõjuvad varvi liigesevalu ja füüsilisele tervisele hästi ning aitavad vähendada Alzheimeri tõve tekkeriski.

Uuringutega pole tõestatud, et vitamiinide või toidulisandite tarvitamine aitaks haigust ennetada. Toitumine Alzheimeri tõve haigetel soovitatakse süüa mitmekülgset toitaineterikast toitu vt joonis 3. Nad ei pea järgima eridieeti. Toidupüramiidilt on näha, millises koguses milliseid toiduaineid on soovitatav tarvitada. Joonis 3.

Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali fotod, joonised jmssiis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult. Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni.

Toidupüramiid Alzheimeri tõbe põdevaid haigeid ohustab tihti alakaal. Söömine võib ununeda ja näljatunnet ei märgata. Isu alandavad vähene kehaline aktiivsus, mõned ravimid, lõhna- ja maitsetundlikkuse vähenemine. Isutust võivad põhjustada ka võimetus toitu ära tunda, halvasti istuvad proteesid jm.

Nii võidakse liigselt kõhnuda ja kaotada lihasmassi, mis omakorda suurendab kukkumise ja teistesse haigustesse haigestumise riski.

uhiste haiguste voimalikud probleemid chondroitiin ja glukoosamiini vitamiin

Seega on soovitatav valgurikas toit ja alakaalu vältimine. Isu vähenemisel võib abi olla apteegis müüdavatest valgulisanditest valgupulbri või -joogi kujulsamuti sagedamini ja väiksemate portsjonite kaupa söömisest. Rõhutatakse ka piisava vedelikutarbimise tähtsust.

Mõned Alzheimeri tõve haiged söövad liigselt just magusat. Haigel tuleks üritada toituda tervislikult ja mitmekülgselt ning süüa põhitoidukordade vahelisel ajal vahepalasid. Samas liigne toidu piiramine võib põhjustada inimeses ärevust ja pahameelt. Haiguse arenedes ei pruugi Alzheimeri tõvega haiged olla ühel päeval enam võimelised oskuste järk-järgulise kadumise tõttu ise toitu valmistama ja söögiriistu kasutama.

Siin aitaks haigele toidu valmis tegemine ja söömise meelde tuletamine. Veel parem oleks koos süüa. Neelamishäirete puhul võib toidu vajadusel väiksemateks tükkideks lõigata või peenestada ning joogid paksendada. Ravi Mäluhäiretega inimeste ravivõimalused võib jagada kaheks: toetavad raviviisid ja ravi ravimitega vt joonis 4. Seetõttu eksisteerib järglastes konflikt isalt ja emalt päritud geenide vahel: isalt päritud geenid programmeerivad järglasi ema ekspluateerima suuremal määral, kui emalt päritud geenid.

uhiste haiguste voimalikud probleemid artroosi raviks lindid

Tulemuseks on mh. Ei ole teada, kas inimesel selle konflikti tagajärjel genoomset imprintingut esineb, kuid vähemasti hiirte puhul on näidatud, et isalt imprinditud geenid põhjustavad teatava loote kasvufaktori tootmist, ning emalt imprinditud geenid kodeerivad selle kasvufaktori hävitamist.

uhiste haiguste voimalikud probleemid eeterlikud olid valu liigestes

Samuti võib ennustada valikusurvet alleelide kasuks, mis võimaldaksid emal ära tunda, kas vastavad alleelid lootes pärinevad temalt või isalt, ning viimasel juhul indutseeriksid raseduse katkemise varajases staadiumis vt. Sellisel juhul oleks meil tegemist ühe postkopulatoorse valiku mida käsitlesime erinevast aspektist MHC-polümorfismist tuleneva sugulise valiku juures immuunökoloogia loengus erijuhuga.

Nesse ja Williams iseloomustavad ülalkirjeldatud olukordi poeetiliselt, väites, et emaüsa on võimalik käsitleda lahinguväljana, kus geenid mängivad üksteise vastu välja oma huvisid meie tervise arvelt. Genoomse imprintingu teema juures võime mainida ka mõneti äärmuslikku hüpoteesi, mille kohaselt GI laiemal juhul on imetajate rakutuuma geenide ja mitokondrite geenide vahelise konflikti tulemus, mille on võitnud uhiste haiguste voimalikud probleemid geenid Stearns Tsütoplasmaatiliselt päritavad mitokondriaalsed geenid saavad järgmistesse põlvkondadesse liikuda vaid emaliini pidi, mistõttu nende kohasus on 0, kui nad satuvad isastesse järglastesse.

Seetõttu võiks eeldada, et mutantsed mitokondriaalsed geenid saaksid suurendada oma sagedust, kui neil õnnestuks indutseerida partenogeneesi. Üheks piiravaks põhjuseks, miks seda pole juhtunud, võib pidada tuumageenide huvides olevat genoomset imprintingut, mis nõuab, et loote arengus ekspresseeruksid nii emalt kui isalt päritud geenid. Näide 5: Üks sugupool saab kasu teise arvelt sooliselt antagonistlik valik.

Warren Buffett speaks with Florida University

Naised saavad väidetavasti meeste arvelt kasu sellise haiguse puhul, nagu Fragiilse X-i sündroommis esineb ühel st mehest ja on kõige levinum vaimset alaarengut põhjustav geneetiline haigus.

Haiguse põhjuseks on X-kromosoomi defekt, ning seetõttu avaldub haigus ainult meestel ja vastava geeni suhtes homosügootsetel naistel. Kasu saavad haigusest eelkõige heterosügootseted naised, kelle sigimisedukus on kõrgem kui naistel, kes pole haigust põhjustava alleeli kandjad.

Teiseks mõneti vaieldavaks ja hüpoteetiliseks näiteks võiks olla Hemokromatoos.

Hemokromatoos põhjustab raua kõrgendatud absorbtsiooni, mis on ühest küljest kasulik uhiste haiguste voimalikud probleemid varajastes elujärkudes, kuna aitab vältida rauapuudusest tingitud aneemiat, kuid peale ndat eluaastat võib hemokromatoos muutuda meestele letaalseks liigsest raua akumulatsioonist tingitud maksakahjustuste tõttu. Arvatakse, et sellist haigust põhjustavast geenist võib kasu olla naistel, kes iga kuu regulaarselt verd kaotavad, ja kellel aneemiaprobleemid peaksid ka seetõttu teravamad olema.

Samuti arvatakse Laufferet meeste organismi suurem rauasisaldus aitab kaasa ka nende suuremale suremusele insuldi läbi, sest oksüdeeritud rauaühendid on arteroskleroosis ning insuldijärgse surma põhjustajatena olulist rolli mängivate vabade radikaalide allikaks. Sooliselt anatagonistliku valiku hüpoteesiga on kooskõlas tulemus, mille kohaselt naiste suremine südamehaigustesse sageneb järsult peale menopausi algust kui nende organismi rauasisaldus tõuseb menstruatsioonide ärajäämise tõttu.

Sellistest geenidest on kasu ainult neil endil, mitte kandjatel. Sellise genoomisisese mittefenotüübilise valikuga on võimalik seletada nt. Prokarüoodid on eukarüootidest väiksemad ja replitseerivad oma DNA-d oluliselt sagedamini kui suured ja aeglaselt sigivad eukarüoodid. Sestap kulutavad prokarüoodid oma DNA replitseerimisele suhteliselt suurem osa oma energiabüdzhetist, kui eukarüoodid.

Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele - Ravijuhend

Sellest omakorda tuleneb tugevam valikusurve mittekodeeriva DNA kõrvaldamiseks genoomist prokarüootidel nt. Kasu ei saa mitte keegi Näide 1: Mutatsioonide ja valiku tasakaal, kus retsessiivsed alleelid on valikule raskesti kättesaadavad, sest nad ei tekita mingeid probleeme heterosügootidele.

Eesti Haigekassa Juhendi rekvisiidid, võtmesõnad Otsingusõnad: patsiendijuhend, Alzheimeri tõbi, Alzheimeri tõve diagnostika, Alzheimeri tõve ravi, mäluhäire, dementsus, mis on dementsus, dementsuse tunnused, dementsuse diagnostika, dementsuse ravi, dementse hooldamine, dementse hooldus. Patsiendijuhendi eesmärgiks on tõsta Alzheimeri tõvega inimeste ja nende lähedaste teadlikkust seisundi põhjustest ning seisundiga toimetulekust.

Sellesse valdkonda kuulub enamik haruldasi geneetilisi haigusi, nagu kurttummus, enneaegset vananemist põhjutsv Werneri sündroom ning hemofiilia ja soomustõbi viimased kaks on omakorda suguliitelised, st. Näide 2: Mõned geenid on mutatsioonidele eriti heaks märklauaks, sest nad on väga suured nt.

Näide 3: Geenid mis püsivad, vaatamata valikule nende vastu, geneetilise triivi või asutaja efekti e rajaja efekti founder effect tõttu.

 1. Liigeste nimekirja raviks geelid
 2. Valu valjaspool kuunarnukk
 3. Uhise jala folk oiguskaitsevahendite poletik
 4.  Все равно расскажите.

Klassikaliseks näiteks on türosineemia metabolismihäire, mis põhjustab maksakahjustusi lapsepõlves ebaproportsionaalselt sage esinemine Quebeqi provintsis Kanadas, mis sai alguse ühelt Prantsusmaalt väljarännanud paarilt kellel oli 9 last ja väga palju lapselapsi. Teiseks näiteks on ebatavaliselt varajase algusega Alzheimeri tõbi etnilistel volgasakslastel, mida peetakse samuti asutajaefekti tulemuseks. Vananemine Geneetiliste terviseprobleemide alla liigitub ka selline nähtus nagu vananemine raugastumine, seniliseerumine, senescencemis tähendab organismi funktsioonide järk-järgulist, progressiivset pöördumatut halvenemist kõrges eas.

Article Sidebar

Evolutsioonibioloogilisest vaatenurgast võib vananemist defineerida kui organismi jääksigimisväärtuse vähenemist nii viljakuse kui elumuse languse tõttu; seega on vananemise näol tegemist ilmselt isendi seisukohast kahjuliku ning tema kohasust vähendava nähtusega. Vananemist ei esine väidetavasti mitte sugugi kõigil liikidel uhiste haiguste voimalikud probleemid. Seega ei ole vananemine sugugi paratamatu protsess, mis tähendab, et me saame küsida miks looduslik valik ei ole vananemist kõrvaldanud.

Sellele küsimusele vastuseks on pakutaud kaht teineteist vastastikku mittevälistavat hüpoteesi. Mutatsioonide akumulatsiooni teooria Medawar väidab, et loodusliku valiku surve nõrgeneb organismide kronoloogilise vanuse suurenedes, sest ka funktsiooni halvenemisest sõltumatult suureneb organismi eksponeeritus juhuslikele surma põhjustajatele võrdeliselt tema elueaga.

Seetõttu sigib enamik isendeid populatsioonis suhteliselt noores eas, ning valik saab elimineerida eelkõige mutatsioone, mis takistavad sigimist noorena.

Põhinavigatsioon

Parimaks näiteks vanas eas avalduva kahjuliku mutatsiooni kohta on eelpoolmainit Huntingtoni tõbi. Inimese puhul peaasjalikult naistel esineb ka postreproduktiivne iga ning sellised kahjulikud mutatsioonid mis avalduvad peale sigimisperioodi lõppu on valikule eriti raskesti kättesaadavad võrreldes nendega, mis mõjutavad otseselt sigimisedukust.

Üks mitteadaptiivne hüpotees väidab, et menopaus iseenesest on vananemisest tingitud artefakt mis on põhjustatud ülisoodsatest keskkonnatingimustest tänapäeva tsiviliseeritud ühiskonnas.

 • Kuhu liigub meie ühine ravikindlustus? | Eesti Haigekassa
 • Sissejuhatus Haigus on organismi elutegevuse häire, mis tekib kahjulike välis- v.
 • Tervisemurega inimeste arstile pääsemine ei sõltu vanusest, sissetulekust või elukohast, selgitab haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.
 • JPI Neurodegeneratiivsed haigused | HORISONT
 • Diabeet ja vähk | Eesti Arst
 • Jaga LinkedIn Vähktõbi on suur probleem, millega puutuvad kokku paljud eurooplased.
 • «Альфонсо Тринадцатый».
 • Reieluu liigeste ravi

Hüpoteesi pooldajate arvates toetavad seda andmed, mis näitavad, et postreproduktiivne periood võib vangistuses tekkida paljudel emastel imetajatel Austad Teine ning adaptiivne seletus nn. Selline hõimuvaliku printsiibist lähtuv selgitus töötab eriti hästi juhul, kui somaatilise vananemise tõttu suureneb kõrges eas raseduse ja sünnitusega kaasnev suremusrisk Kirkwood et al.

Et sellest aru saada, tarvitseb meil ette kujutada mutatsioone, mis suurendavad kohasust elu varajasel perioodil, kuid samal ajal vähendavad kohasust nt. Nagu ka Medawari hüpoteesi puhul, saavad sellised mutatsioonid populatsioonis fikseeruda eeldusel, et juhuslikud surma põhjustajad populatsioonis on piisavalt sagedased kindlustamaks, liigeste hindade tootlemine kõrgesse ikka jõuab suhteliselt vähe isendeid.

Otsesed tõestused lõivsuhete hüpoteesile pärinevad valikueksperimentidest äädikakärbestega, kus peaaegu igasugune keskkonnatingimustega manipuleerimine, mille tagajärjeks on munaproduktsiooni vähenemine varases elustaadiumis, toob endaga kaasa eluea pikenemise. Võimalik mehhanism, mis põhjustab vananemist geneetiliste lõivsuhete läbi saab olla järgmine: 1 vananemisprotsessi vahetuks põhjuseks on peamiselt DNA transkriptsiooni ja translatsiooni vead, mutatsioone põhjustav oksüdatiivne stress, mitokondrite kahjustumine, ning mittetaastuvate v.

Üheks näiteks selliste lõivsuhete kohta on mutatsioon, mis parandab laborihiirtel makrofaagide vabade radikaalide sidumise võimet ning seetõttu vähendab ateroskleroosi haigestumist samaaegselt suurendades hiirte vastuvõtlikust mikroobnakkustele. Sellisel juhul võib ateroskleroos olla mingil määral primaarse tähtsusega nakkusresistentsuse evolutsiooni negatiivseks kõrvalproduktiks Kirkwood et uhiste haiguste voimalikud probleemid.

Kuna 'halvad geenid' pääsevad sellise stsenaariumi korral edasi vaid juhul kui nad on 'heade geenide' külge aheldunud, siis peaks siinkohal evolutsioonibioloogilisest mõtlemisest tulenema ka praktiline abi nt. Nimetatud kontekstis on huvitav mõtiskleda erinevate isiksuseomadustega kaasneva kasu ja kahju üle.

Esmapilgul võiks tunduda, et kõrgest ekstravertsusest, avatusest, meelekindlusest ja sotsiaalsusest saab olla ainult kasu ja kõrge neurootilisus on alati kahjulik. Tegelikult on siingi omad lõivsuhted - äärmusliku uhiste haiguste voimalikud probleemid võib kaasneda riskialdis käitumine ja ebastabiilne pere-elu, kõrge avatusega kergeusklikkus ja psühhootilisus, kõrge meelekindlusega jäikus ja kinnismõtted, kõrge sotsiaalsusega liigne usalduslikkus. Kõrge neutootilisuse kasuks võib olla teravdatud ohutunne, edasipüüdlikkus ning võitlusvaim Nettle Venla Berg jt.

Leiti, et rohkem lapsi ja lapselapsi oli vanematel, kes olid kesmisest ekstravertsemad ja neil, kes olid keskmisest väiksema meelekindlusega hoolsuse, töökusega ning vähem avatud.

Kõrge sotsiaalsusega lahketel, usalduslikel inimestel oli rohkem lapselapsi Berg et al. Neurootilisus sigimiseduga ameeriklastel ei seostunud, küll aga on selliseid seoseid leitud kiirema elutempoga populatsioonides. Arvata võib, et valik erinevate isiksuseomaduste väärtuste suhtes pole olnud kogu evolutsiooni käigus ja igal pool samasuunaline ning on ilmsesti tugevalt mõjutatud kultuurilisest kontekstist.

Viited: Austad, S. Experimental Gerontology 29, Berg, V. Personality and long-term reproductive success measured by the number of grandchildren. Evolution and Human Behavior, 35, Correale J, Farez M Association between parasite infection and immune responses in multiple sclerosis.

Annals of Neurology Doolittle, F. NatureEarn, D. Population-level effects of suppressing fever.