Juhtmete tootlemine pister, Teenuste hinnad | Fotode ilmutamine - Dokumendifotod - Passipildid - Portreefotod - Photopoint

Duplex Printing Prinditud andmed ei jää templi alla peitu. Kui rakendustarkvaras määratud värviprofiilil olev teave saadetakse printeridraiverisse, võib prinditulemusel ootamatuid värve olla. See käsk võimaldab teil määrata kuvatava lehe numbri. Dialoogiboks Prindiala seadistus Print Area Setup Kahepoolse printimise korral muutub dokumendi prindiala veidi kitsamaks kui tavaliselt. Koopiad Copies Määrab prinditavate koopiate arvu.

Määrab prinditavate koopiate arvu. Võite määrata väärtuse vahemikus 1 kuni Kui dokumendi loomiseks kasutatud rakendusel on sarnane funktsioon, määrake koopiate arv rakenduses, mitte siin.

Prindi viimaselt lehelt Print from Last Page Valige see märkeruut, kui soovite alustada printimist järjekorras viimasest lehest. Sellisel juhul ei pea te lehti pärast printimist õigesse järjekorda sortima. Tühjendage see märkeruut, kui soovite printida dokumenti tavalises järjestuses alates esimesest lehest. Eksemplarhaaval Collate Valige see märkeruut, et mitme koopia printimisel iga koopia lehed ühte rühma koguda.

juhtmete tootlemine pister haiget koik liigesed ja lihased et see

Tühjendage see märkeruut, kui soovite printida nii, et kõik sama leheküljenumbriga lehed oleksid üheskoos. Kui dokumendi loomiseks kasutatud tarkvararakendusel on sama funktsioon, määrake olulisemaks printeri draiveri seaded.

Теперь Дэвид Беккер стоял в каменной клетке, с трудом переводя дыхание и ощущая жгучую боль в боку. Косые лучи утреннего солнца падали в башню сквозь прорези в стенах. Беккер посмотрел. Человек в очках в тонкой металлической оправе стоял внизу, спиной к Беккеру, и смотрел в направлении площади. Беккер прижал лицо к прорези, чтобы лучше видеть.

Kui aga prinditulemused teid ei rahulda, määrake funktsiooni sätted rakendustarkvaras. Kui määrate koopiate arvu ja printimise järjekorra nii rakenduses kui ka printeri draiveris, võidakse koopiate arvuks määrata kahe seade korrutis või ei pruugi rakenduda määratud printimise järjekord. Print Options Muudab rakendustest saadetud prindiandmete üksikasjalikke prindidraiveri määranguid.

Samuti võimaldab see printida kuupäeva, kellaaja ja kasutajanime. Funktsioon Taust Background võimaldab printida dokumendiandmete taha heleda joonise. Olenevalt keskkonnast ei pruugi suvandid Tempel Stamp ja Taust Background olla saadaval.

juhtmete tootlemine pister kasi valus poidla

Dialoogiboks Kohandatud paberi suurus Custom Paper Size See dialoogiboks võimaldab teil kohandatud paberi suuruse laiuse ja kõrguse määrata.

Ühikud Units Valige kasutaja määratletud paberi suuruse sisestamiseks ühik.

Teenuste hinnad | Fotode ilmutamine - Dokumendifotod - Passipildid - Portreefotod

Mõõt kuvatakse vastavalt suvandis Ühikud Units määratud ühikutele. Dialoogiboks Lehe paigutuse printimine Page Layout Printing See dialoogiboks võimaldab valida ühele paberilehele paigutatavate dokumendi lehekülgede arvu, lehtede järjekorra ja selle, kas iga dokumendi lehe ümber prinditakse lehe ääris. Selles dialoogiboksis määratud sätteid saab kinnitada printeridraiveri sätete eelvaates. Saate enne andmete tegelikku printimist kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb.

Teenused & Info

Lehe paigutus Page Layout Määrab ühele lehele sobitatavate dokumendi lehekülgede arvu. Lehtede järjekord Page Order Määrab paberilehele prinditava dokumendi suuna. Lehe ääris Page Border Prindib dokumendi iga lehe ümber lehe äärise. Valige see märkeruut lehe äärise printimiseks.

Saate ka lõikejoonte ja kleepimismarkerite sätteid määrata. Lõikejooned ja kleepimismarkerid aitavad lehti plakatiks kleepida.

Saate kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb. Kujutise jaotused Image Divisions Valige jaotuste arv vertikaalne x horisontaalne. Jaotuste arvu suurenemisel suureneb printimiseks kasutatavate lehtede arv.

Kui kleebite lehed reklaamplakati loomiseks kokku, võimaldab jaotuste arvu suurendamine luua suurema plakati. Need sõnad on lehtede plakatiks kleepimisel suunisteks.

Valige see märkeruut sõnade printimiseks. Märkus Olenevalt keskkonnast ei pruugi see funktsioon olla saadaval.

Eelvaade kajastab printeridraiveris määratud teavet ja võimaldab kontrollida dokumendi paigutust, printimisjärjestust ja lehekülgede arvu.

Valige see märkeruut lõikejoonte printimiseks. Prinditavate lehtede vahemik Print page range Määrab printimisvahemiku. Valige tavaliselt Kõik All. Juhtmete tootlemine pister lehekülje või lehekülgede vahemiku määramiseks valige suvand Lehed Pages. Märkus Kui mõnd lehekülge pole hästi prinditud, klõpsake vahekaardil Lehe häälestamine Page Setup olevas sätete eelvaates juhtmete tootlemine pister, mida ei ole tarvis printida. Seekord prinditakse vaid ekraanil kuvatavad lehed. Dialoogiboks Brošüüri printimine Booklet Printing See dialoogiboks võimaldab määrata dokumendi brošüürina köitmise viisi.

juhtmete tootlemine pister stock foto pahkluu kasu

Selles dialoogiboksis saab määrata ka ainult ühele poolele ja lehe äärise printimise. Eelvaate ikoon Kuvab dialoogiboksis Brošüüri printimine Booklet Printing valitud sätted.

Saate kontrollida, kuidas dokument brošüürina prindituna välja näeb. Veeris klammerdamiseks Margin for stapling Määrab brošüüri klammerdamispoole. Sisesta tühi leht Insert blank page Valib selle, kas printida dokument brošüüri ühele või mõlemale poolele. Valige see märkeruut dokumendi printimiseks brošüüri ühele poolele ning valige loendist tühjaks jääv pool.

Veeris Margin Alates lehe keskosast määratud laiusest saab klammerdusveeris. Dialoogiboks Prindiala seadistus Print Area Setup Kahepoolse printimise korral muutub dokumendi prindiala veidi kitsamaks kui tavaliselt. Seega juhtmete tootlemine pister pruugi printimisel väikeste veeristega dokument ühele lehele mahtuda.

Dialoogiboks laseb juhtmete tootlemine pister tootlemine pister määrata, kas printimisel tuleks lehte vähendada nii, et dokument mahub ühele lehele. Kasuta tavasuuruse printimist Use normal-size printing Prindib dokumendi lehed ilma neid vähendamata. See on vaikesäte. Kasuta vähendatud printimist Use reduced printing Vähendab pisut dokumendi iga lehte nii, et see mahub printimisel ühele lehele.

Valige see määrang, kui kasutate automaatset kahepoolset printimist väikeste veeristega dokumendi printimiseks. Dialoogiboks Veerise määramine Specify Margin See dialoogiboks võimaldab teil klammerdatava poole veerise laiuse määrata. Kui dokument ei mahu ühele lehele, vähendatakse seda printimisel.

Veeris Margin Suvandis Klammerdamispool Stapling Side määratud poole laiusest saab klammerdamisveeris. Dialoogiboks Prindisuvandid Print Options Olenevalt keskkonnast ei pruugi see funktsioon olla saadaval. Kui rakendustarkvara kasutab andmete printimiseks Windowsi ICM-i, võib juhtmete tootlemine pister ootamatut värvi olla või printimiskiirus väheneda.

Nende probleemide korral võib nimetatud märkeruudu valimine probleemid lahendada. Tavaolukorras jätke see märkeruut tühjaks. Keela värviprofiili seadmine rakendustarkvarast Disable the color profile mazi polve anesteesia jaoks of the application software Selle märkeruudu valimine keelab rakendustarkvaras määratud värviprofiilil oleva teabe.

Kui rakendustarkvaras määratud värviprofiilil olev teave saadetakse printeridraiverisse, võib prinditulemusel ootamatuid värve olla. Sellisel juhul võib nimetatud märkeruudu valimine probleemi lahendada. Isegi kui see märkeruut on juhtmete tootlemine pister, keelatakse ainult osa värviprofiilil olevast teabest ning värviprofiili saab endiselt printimiseks kasutada. Üksuste eraldi kuvamiseks valige märkeruut.

Üksuste koos kuvamiseks tühjendage märkeruut. Ära luba rakendustarkvaral printimisandmeid kokku pakkida Do not allow application software to compress print data Rakendustarkvara prindiandmete tihendamine on keelatud. Kui prinditulemuselt on pildiandmeid puudu või sellel on ootamatuid värve, võib nimetatud märkeruudu valimine vead parandada.

Prindi pärast printimisandmete loomist lehe kaupa Print after creating print data by page Prindiandmed luuakse lehekülgedena ja printimine algab pärast seda, kui ühe prindiandmete lehe töötlemine on lõppenud. Kui prinditud dokument sisaldab soovimatuid tulemusi, näiteks triipe, võib nimetatud märkeruudu valimine tulemusi parandada.

Tenzo TV-alus Mello valge

Printimisandmete kadumise vältimine Prevention of Print Data Loss Saate rakendustarkvaraga loodud prindiandmete suurust vähendada ning seejärel andmed välja printida.

Sõltuvalt kasutatavast rakendustarkvarast võidakse pildiandmeid ära lõigata või valesti printida. Sellistel juhtudel valige suvand Sees On. Kui te seda funktsiooni ei kasuta, valige suvand Väljas Off. Selle funktsiooni kasutamisel võib prindikvaliteet sõltuvalt prindiandmetest langeda. Printimisandmete töötlemise ühik Unit of Print Data Processing Valib printerisse saadetavate printimisandmete töötlemise ühiku. Valige tavaolukorras suvand Soovitatav Recommended.

Teatud sätted võivad suurel hulgal mälu kasutada.