Hoidke kaed harja pohjused

Ärge kandke ehteid, sandaale ega lühikesi pükse. Peatage seade, kui keegi astub sellesse piirkonda.

Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga. Üldised ohutusjuhised OHT Rasked vigastused hajevil töötamise tõttu. Ärge kasutage seadet, kui olete uimastite, alkoholi või ravimite mõju all või olete väsinud. Hoidke kõik ohutusjuhised ja korraldused edaspidiseks alles. HOIATUS Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele või antud korraldusi mittetundvatele isikutele. Kohalikud sätted võivad piirata operaatori vanust.

Uurige tööala enne kasutamist põhjalikult, ega seal pole esemeid nagu kivid, pulgad, metall, traat, kondid või tööriistad ning eemaldage need. Ärge kasutage seadet sillutatud pindadel ega kruusal. Seade on äärmiselt vali ja võib põhjustada püsivaid kuulmiskahjustusi, kui te ei järgi rangelt kokkupuute, müra vähendamise hoidke kaed harja pohjused kuulmiskaitse juhiseid.

Tootja soovitab tungivalt kanda täismaski või täielikult suletud kaitseprille. Tavalised prillid või päikeseprillid ei kaitse teid paiskunud esemete eest. Siduge pikad juuksed õla kõrguselt kinni. Ärge töötage paljajalu.

hoidke kaed harja pohjused kuunarise uhise ravi taastamine

Ärge kandke ehteid, sandaale ega lühikesi pükse. Märkus Mõningates piirkondades võivad eeskirjad piirata antud seadme kasutamist. Laske end nõustada oma kohalikul ametiasutusel. Märkus Laske seadmel olevad kahjustatud või mitteloetavad hoiatussildid volitatud klienditeenindusel asendada. Märkus Enne akuga imipuhuri kasutamist vabastage mustus reha ja harjaga. Ohutu käitamine Käitamine plahvatusohtlikes piirkondades on keelatud.

hoidke kaed harja pohjused eemaldab valu liigesed

Peatage seade, kui keegi astub sellesse piirkonda. Kasutage seadet ainult hea valgustuse korral. Ärge kõndige tagurpidi. Vältige ebanormaalset kehahoidu, hoolitsege tugeva, kindla seisuasendi eest ja hoidke tasakaalu. HOIATUS Seisake seade viivitamatult ja kontrollige võimalikke kahjustusi või tuvastage vibratsiooni põhjus, kui seade on maha kukkunud, löögi saanud või vibreerib ebaharilikult.

  • Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.
  • Struktuuri pintsliga | harja luumurd - Hoidke käed
  • Luumurd harja - Hoidke käed - harja struktuur
  •  - Извините за беспокойство.
  • Главный банк данных… Сьюзан отстраненно кивнула.

Laske kahjustused volitatud teeninduses parandada või vahetage seade välja. Seadme tohib uuesti tööle panna alles siis, kui volitatud klienditeenindus on seda kontrollinud.

Lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liikuvad detailid on täielikult peatatud: Enne kui jätate seadme järelevalveta.

The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost

Enne ummistuste eemaldamist või toru puhastamist. Enne seadme kontrollimist pärast seda, kui seda on tabanud võõrkeha. Enne seadme kontrollimist, hooldamist või sellel töötamist. Märkus Käitage seadet ainult sobival ajal. Järgige ka kohalikke eeskirju ja määrusi.

Varahommikul või hilisõhtul kasutamine võib teisi inimesi häirida. Akupuhuri ohutu töö Oht tervisele tolmu sissehingamise tõttu. Kandke seadmega töötamisel sobivat hingamismaski. Ärge asetage puhurit lahtiste pühkmete peale ega nende lähedusse.

hoidke kaed harja pohjused kaed pinnaharja kasi salv

Märkus Kasutage otsiku pikendust, et õhuvool oleks maapinna lähedal ja toimiks tõhusalt. Enne esimest kasutamist peate üksteisega ühendama ülemise ja alumise imitoru. Ärge kunagi kasutage akuga imiseadet ilma kogumiskotti paigaldamata. Enne kasutamist veenduge, et kogumiskott oleks heas korras ja täiesti suletud. Ärge image seadmega teravaid või suuremaid esemeid, nagu nt killud, kivid, pudelid, purgid või metallitükid. Ärge image põlevaid ega hõõguvaid esemeid, nagu nt sigarette ega kamina või grilli tuhka.

Hoidke kehaosad pöörlevatest osadest eemal.

Struktuur ja funktsioon Achilleuse kõõlus

HOIATUS Enne blokeeringu eemaldamist lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liikuvad detailid on täielikult seiskunud.

Ärge hoidke imitoru otse pühkmehunnikus. Liigutage seadet imatava materjali välisküljelt ühelt küljelt teisele. Veenduge, et materjal voolu piirkonnas ei ummistuks. Ohutu transport ja ladustamine Enne seadme ladustamist või transportimist lülitage seade välja, laske sel hoidke kaed harja pohjused jahtuda ja eemaldage akupakk.

Kindlustage seade transportimisel liikumise või kukkumise vastu. Hoidke seade eemal korrodeeruvalt mõjuvatest ainetest nagu aiakemikaalid.

HOIATUS Selle seadme teenindus- ja hooldustööd vajavad erilist hoolt ja teadmisi ning neid tohivad teha ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad.

Viige seade hooldamiseks volitatud teeninduskeskusesse. HOIATUS Tehke kindlaks, et seade on ohutus seisundis, kontrollides regulaarsete ajavahemike järel, kas poldid, mutrid ja kruvid on tugevalt kinnikeeratud.

Originaalvaruosad, -tarvikud ja -komponendid tagavad seadme ohutu ning tõrgeteta töö. Märkus Te tohite teostada ainult antud kasutusjuhendis kirjeldatud seadistusi ja remonditöid. Sellest ulatuslikumate remonditööde puhul võtke ühendust oma volitatud klienditeenindusega. Märkus Laske kahjustatud või loetamatud kleebised volitatud teeninduskeskuse poolt asendada.

hoidke kaed harja pohjused artroosi ravi arendamine

Seadme kasutamisel võivad tekkida hoidke kaed harja pohjused ohud: Vibratsioon võib põhjustada vigastusi. Kasutage iga töö jaoks õiget tööriista, kasutage ettenähtud käepidemeid ja seadistage madalaim töö sooritamiseks vajalik kiirus.

Müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke kuulmiskaitsevahendeid ja vähendage koormust.

Luumurd harja - Hoidke käed - harja struktuur

Vigastused paiskunud esemete pärast, mis võivad õhurõhu tõttu väljuda puhuri torust, kui kogumiskott pole korralikult kinnitatud või on kahjustatud. Kandke alati kaitseprille. Üldiselt kehtivat kasutuskestust ei saa kindlaks määrata, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest: Isiklik soodumus halvaks verevarustuseks sageli külmad sõrmed, sõrmede surin Madal ümbrustemperatuur. Kandke käte kaitsmiseks sooje kindaid.

Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarustus.

hoidke kaed harja pohjused homoopaatiline vahend liigeste jaoks

Katkematu käitus on kahjulikum kui pausidega katkestatud käitus. Seadme regulaarse, pikaajalise kasutamise ja sümptomite nagu nt sõrmede surina, külmade sõrmede korduval esinemisel peaksite pöörduma arsti poole.

Nõuetekohane kasutamine HOIATUS Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele või antud korraldusi mittetundvatele isikutele. Seade on ette nähtud ainult välitingimustes kasutamiseks. Seadet tohib kasutada ainult kuivas, hästi valgustatud keskkonnas. Seade on mõeldud salvi valmistamine liigeste valust pühkmete, näiteks lehtede, rohu ja muude aiajäätmete eemalepuhumise ja imemiseks.

Seadet kasutatakse mustuse ja lehtede imemiseks, tükeldamiseks ja kogumiskotis hoidmiseks. Iga muu kasutamine, nt vee või muude vedelike imemiseks on lubamatu. Keskkonnakaitse Pakkematerjalid on taaskasutatavad.

Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult. Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või hoidke kaed harja pohjused utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.

hoidke kaed harja pohjused kuidas tuvastada liigeste haigus

Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.

Struktuuri harja

Tarnekomplekt Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.